Auteur: Didier Van Thorre

Wij doen geen buitengewone dingen meer.                                                                                                             Mt 9, 9-13 Ieder mensenleven zouden wij echt kunnen vergelijken met een bergstroom. Bruisend, vol kracht vat hij zijn tocht aan. Graaft zich door de harde rotsen een weg. Puur en zuiver is zijn water. Hij schrikt niet terug om...

Jahwe is barmhartig en medelijdend.                                                                                                               Ex 34, 4b-6.8-9 Misschien verwacht jij een en ander van het feest van de Drieëenheid dat wij vandaag vieren. Alsof het te vroeg is om de gewone 'tijd door het jaar' aan te vatten, blijven we nog even stilstaan bij het...

Geest die leven wekt                                                                                             Joh 20, 19-23 Wanneer je sommige mensen vandaag over de Kerk hoort spreken, dan hebben zij het over een verstarde instelling, die dateert uit het verre verleden. Misschien hebben zij gelijk en zijn er levenloze plekken in de Kerk zoals in éénieders...

  "Omdat zij U toebehoren"                                                                                          Johannes 17, 1b-11a   Een evangelie als dit kan de indruk wekken puur individualisme te zijn. Jezus heeft het over de verbondenheid met zijn Vader en bidt voor de beperkte kring van zijn leerlingen. Je hebt het gevoel dat het hier gaat om...

Gelovigen: wereldvreemde of wereldbetrokken mensen?                                                                                                                      Joh 14, 15-21 Hier valt een en ander over te zeggen. Je vindt in de geschiedenis en in de actualiteit voorbeelden van beiden. In het fragment uit de afscheidsrede dat wij op...

Geloven en vertrouwen                                                                                                             Joh 14, 1-12 Het evangelie van deze zondag komt uit de eerste afscheidsrede. Ofschoon Jezus ze uitspreekt bij het laatste samenzijn met zijn leerlingen, wordt ze toch niet overstemd door dramatische gevoelens. Er gaat een zekere rust van uit, die steunt op het...

                                                    De Heer is mijn herder                                                                                               Joh 10, 1-10 In de vroegchristelijke kunst is het beeld van de goede herder één van de geliefde Christusvoorstellingen. Afbeeldingen van de gekruisigde Jezus zijn eerder zeldzaam. Vooreerst is de herinnering aan zijn afschuwelijke lijdensweg voor deze mensen te concreet....