Auteur: Didier Van Thorre

Intolerantie en tolerantie                                                                                               Marcus 2, 23 - 3,6: "De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat" Jezus trekt predikend rond in Palestina, kondigt het Rijk Gods aan en doet dat op zo'n manier dat heel het volk buiten zichzelf is....

                                                                               Het waaien van de Geest                                                                                        Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 Mensen grijpen vaak naar symbolen zoals water, vuur, wind en adem om uit te drukken wat zij...

Maria, Moeder vol genade, sterker dan anders, verbinden wij ons met elkaar in deze mooie meimaand, met U en met Uw Zoon.   Neem ons dan bij de hand, en breng ons bij Jezus. Hem willen wij beminnen en volgen zoals U. Verbind ons als broers en zussen, en open ons hart voor God die een...