Allerheiligen dinsdag 1 november 2022

Allerheiligen dinsdag 1 november 2022

Allerheiligen

                                            Zalig zij die… want zij zullen…

                                                                                         Apk 7, 2-4.9-14 – Mt 5, 1-12a

Vaak grijpen mensen naar beelden, iconen of schilderijen om uiting te geven aan wat in hen omgaat. Het beluisteren van muziek wordt soms een beleving van het heimwee en de verlangens, die iemand in zich draagt. Zo spreekt het feest van Allerheiligen ons over een toekomstperspectief, waarin we wel geloven en waaraan we zelfs proberen te bouwen, maar dat nog niet gerealiseerd is. In het hemelse visioen uit het boek der Openbaring herkennen we de droom van eenheid en solidariteit, van liefde en vervulling, die we allen koesteren, doch al te vaak wordt dit ideaal doorkruist met de realiteit van ellende, geweld en dood. Is de hoop op een eeuwig geluk bij de Vader dan geen vlucht voor de werkelijkheid? Stellen we jammer genoeg niet vast dat we leven in twee uiteenlopende werelden: deze van ons geloof en deze van het dagelijkse bestaan? En is er een brug tussen beiden?

 

De Kerk viert vandaag haar lieve heiligen. Als wij kijken naar het leven van hen, dan munten zij niet alleen uit in heldhaftigheid, standvastigheid in het geloof, maar veeleer ligt hun grootheid vanbinnen, in hun hart. Daar hebben zij, doorheen de vreugde en het verdriet die het leven met zich meebrengt, ruimte geschapen voor God, zodat Zijn goedheid en liefde er alle kansen krijgen. Wij kunnen in bewondering staan voor een glasraam, dat ons zijn kleurenpracht laat zien. Toch haalt het deze schittering niet van zichzelf, maar van de zon die het opvangt en doorlaat. Hetzelfde kan je zeggen van heiligen: het zijn mensen die Gods liefde laten doorschijnen, zodat ze zichtbaar en tastbaar wordt voor alwie hen ontmoet. Vaak dragen ze een bekommernis in zich voor zieken en armen, voor verstotenen en eenzamen. Daarin geven ze door, wat ze zelf hebben gekregen. Zo wordt door hun toedoen het Rijk der hemelen nu reeds werkelijkheid en omvormt Gods droom de soms harde menselijke werkelijkheid. Deze mannen en vrouwen zijn de brug tussen beide werelden, zij zijn levende glasramen, die ons vertellen over de liefde die het bestaan kleurt en zin geeft én over de mens die zijn vervulling kan vinden in God; wanneer hij zich openstelt voor zijn aanwezigheid. Om vele redenen is Allerheiligen dan ook een echt ‘feest’. We vieren de liefde van de Vader, die aan het begin en einde van alles staat. We denken dankbaar terug aan de liefde van mensen, die ons zijn voorgegaan en we beleven vandaag uitdrukkelijk onze verbondenheid met hen over de dood heen. We bezoeken vandaag en morgen de graven van onze doden en plaatsen er bloemen. Het wordt stil in ons en wij mogen zeggen: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (Mt 5, 5.9). Zalig hoogfeest!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.