Lourdes

Jaarlijks vindt in de maand mei ook de traditionele militaire Lourdesbedevaart plaats. Deze richt zich in de eerste plaats tot de actieve en gepensioneerde militairen en hun naaste familie. Zij worden uitgenodigd om in een unieke sfeer deel te nemen aan de bedevaart. De uniciteit van deze bedevaart ligt in het feit dat militairen gezamenlijk dit moment van rust en bezinning kunnen aangaan. Een ander uniek element ligt in het feit dat dit is ingebed in een internationale werking. Op het moment van de bedevaart zijn immers militairen van over de hele wereld aanwezig.
Deze bedevaart brengt ook militairen en zieken in belangeloos dienstbetoon bij elkaar. Militairen dragen dan de zieken (b.v. tijdens een kruisweg) en zetten zich voor hen in. Op die manier wordt aan hen ook de kans geboden zich mentaal en spiritueel te herbronnen en zich op te laden voor een vernieuwde levensdynamiek.

 

Huidig directeur van de Belgische delegatie van de Internationale militaire Lourdesbedevaart: aalmoezenier Thierry VANDER POELEN

Padre Thierry  Vander Poelen
RC Chaplain/Aumônier catholique
Brigade motorisée sud

Royal Military Academy

Dir.belge du Pèlerinage Militaire International

Camp Roi Albert

65, Chaussée de Liège

B-6900 Marche-en-Famenne

tél.mil. 0478/94.07.63

tél.civ. 0475/85.71.39

Francisque L1/0/20 bis
thierry.vanderpoelen@mil.be

 

“Cedant arma togae, concedat laurea laudi.”

“Que les armes cèdent à la toge, les lauriers à l’éloquence.”

Cicéron, “Des Devoirs”

 

Contactadres reisbureau OMNIA TRAVEL voor inschrijvingen : Elke.Purnal@Omniatravel.be  OF  bedevaarten@omniatravel.be

TEL: 016/24 38 16