Flash Nieuws

 • Op zondag 21 april 2024 wordt aalmoezenier Hans VAN WICHELEN tot diaken gewijd in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen (deze dienst begint om 14u.45).

Nu zondag 21 april wijdt aartsbisschop Luc Terlinden in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen Hans Van Wichelen tot permanente diaken. Hans is actueel lekenaalmoezenier bij Defensie en zal vanaf zijn wijding die opdracht verder vervullen als diaken.

Hans Van Wichelen is 46 jaar, gehuwd met Gaëlle en vader van Alexander en Maxime. Het gezin woont in Kalmthout. Sinds 1 juli 2021 is hij werkzaam als legeraalmoezenier. Daarvoor was Hans beroepsmilitair, tot hij in 2015 de overstap maakte naar het godsdienstonderwijs. Aan het Hoger Instituut Godsdienstwetenschappen in Antwerpen studeerde hij theologie en behaalde hij een extra diploma als godsdienstleerkracht voor het middelbaar onderwijs. Hans kende er vijf mooie jaren, maar toen hij vernam dat er een vacature was voor een militair aalmoezenier in de provincie Antwerpen, wakkerde dat zijn eerste liefde opnieuw aan. Na intakegesprekken en examens keerde hij terug naar Defensie, dit keer als lekenaalmoezenier. Momenteel werkt Hans in militaire eenheden in Brasschaat, Tielen en Schaffen.

‘Serving those who serve’

Over zijn roeping getuigde Hans Van Wichelen eerder in Kerk en Leven:Ik voelde dat ik diaken, dienaar, moest worden. Ik heb altijd dienend in het leven willen staan: als militair, als leraar, als aalmoezenier en binnenkort als permanent diaken. Ik ervaar dat God mij al die tijd geleid heeft, ondanks momenten van twijfel. Maar nu voel ik me klaar om de diakenwijding te ontvangen en het evangelie te verkondigen. Ik beschouw het als een voorrecht om militairen bij te staan, te motiveren en hopelijk te inspireren. Uit eigen beroepservaring begrijp ik maar al te goed de moeilijke momenten op het terrein of tijdens buitenlandse operaties. Ik hoop ook dienstbaar te zijn op wezenlijke momenten in het leven van militairen, zoals bij doopsels, huwelijken, uitvaarten en herdenkingsvieringen. Ik heb mijn job als militair altijd beleefd als een speciale roeping. Dat geldt des te meer voor de zending als aalmoezenier en als diaken. ‘Serving those who serve’ verwoordt voor mij de kern van mijn roeping”.

Hans Van Wichelen is een van de aalmoezeniers die vorig jaar uitgebreid werden gevolgd voor het VRT-programma Mijn God. Te herbekijken op VRT MAX.

Hans wordt de 173ste permanente diaken voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De eerste wijdingen dateren van 1970. De meeste diakens combineren hun diakenopdracht met een beroepsleven buiten de kerk. Een vijftiental is in het aartsbisdom voltijds in de pastoraal tewerkgesteld.

Een mooie viering en alle goeds gewenst beste Hans in je prachtige dienstwerk!

Tekst van Geert DE KERPEL, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie

Foto 1: Kerknet, Frank Bahnmuller

Foto 2: Christophe Van Tongelen, Defensie

 

 • Wegens uitzonderlijke organisatorische redenen en omstandigheden, is het normaal voorziene decembernummer van het legerbisdomtijdschrift Om en Rondom, niet halverwege december verschenen, maar zal het in maart 2024 verschijnen (nummer 141). Onze oprechte excuses hiervoor! In de zomer van dit jaar 2024 zal er een tweede editie verschijnen, en in december 2024 het gebruikelijke kerstnummer. Zo zullen er in 2024 drie nummers gepubliceerd worden. Centraal in het nieuwe nummer dat in maart zal verschijnen, zijn twee grote kerkelijke en religieuze plechtigheden die georganiseerd werden in Brussel. Op 9 november 2023 werd in de kathedraal van het Bisdom bij de Krijgsmacht Sint-Jacob op de Koudenberg te Brussel, dankbaar afscheid genomen van Kardinaal Jozef DE KESEL (met pensioen op 75-jarige leeftijd), sedert december 2015 aartsbisschop van Mechelen-Brussel en nadien in 2016 ook aangesteld als legerbisschop, in opvolging van Mgr. André-Joseph LEONARD. Op 30 november 2023 vond in dezelfde kathedraal van Sint-Jacob een indrukwekkende intronisatieplechtigheid plaats voor de nieuwe legerbisschop Mgr. Luc TERLINDEN. Op 28 juni 2023 werd hij benoemd tot nieuwe legerbisschop door Paus Franciscus, nadat hij op 22 juni door de paus tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel werd benoemd.Verderop in dit nummer komt de jaarlijkse AMI-conferentie aan bod, die in september 2023 in België plaats vond, meer bepaald in Mechelen en in Brussel. Uiteraard komt de nieuwe Internationale militaire Lourdesbedevaart van 23 tot 27 mei 2024 ook aan bod, samen met andere uiteenlopende onderwerpen en artikels.

 

 • De nieuwe legerbisschop Mgr. Luc Terlinden bracht op maandag 6 november 2023 in Han-Sur-Lesse een bezoek aan de studiedagen voor katholieke aalmoezeniers bij Defensie. Dit bezoek bood de kans aan de nieuwe legerbisschop om uitgebreid kennis te maken met alle actieve aalmoezeniers en de meewerkende ere-aalmoezeniers.

 

 

 • Op donderdag 9 november 2023 om 18uur was er in de kathedraal van Sint-Jacob op de Koudenberg, een dankviering voorzien ter gelegenheid van het afscheid van Kardinaal Jozef DE KESEL als bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht.

 

 • Kanunnik Luc Terlinden nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel.  Paus Franciscus benoemde op donderdag 22 juni 2023 kanunnik Luc Terlinden tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij volgt kardinaal Jozef De Kesel op die eervol ontslag krijgt. De bisschopswijding en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel vonden plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.Op 28 juni 2023 werd Mgr. Luc Terlinden tevens benoemd tot nieuwe legerbisschop. De nieuwe aartsbisschop is dus ook bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht.
 • Donderdag 30 november 2023
  18u00 : tweetalige mis (F/N) met intronisatie door de apostolische nuntius, Monseigneur Franco Coppola, van Monseigneur Luc Terlinden als bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Klik op de link hieronder om de details hierover en de uitnodiging te bekijken:
  Invitation uitnodiging INTRONISATION Mgr TERLINDEN 30nov
 • Een videoreportage en samenvatting van deze intronisatieplechtigheid kan bekeken worden via:

2023 11 Intronisation Mgr Terlinden Eveque aux Forces Armées – YouTube

 

 

 

 

 • De zomereditie van het legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” werd in de 3de week van juni 2023 verdeeld aan alle abonnees. Dit nummer 140 of een vroeger nummer bijbestellen kan door een mail te versturen naar didiervanthorre@hotmail.com

 

 • Tanguy RIVIÈRE, geboren op 4 juni 1980 te Ath en priester gewijd op 21 april 2013 te Brussel. Hij is monnik in de abdij van Leffe en pastoor in Luik. Sedert 1 juli 2023 is hij tevens in dienst als katholiek aalmoezenier bij Defensie, waar hij werkzaam is in de provincie Luik en het Camp Roi Albert in Marche-en-Famenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Van donderdag 11 tot zondag 14 mei 2023 vond de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats: zie hoofdrubriek Lourdes op deze website. De PMI Lourdes 2024 zal plaatsvinden van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei!  Aan alle abonnees van het tijdschrift Om en Rondom, én alle vroegere deelnemers, worden tegen 20 januari 2024 een papieren inschrijvingsformulier opgestuurd.

 

 • Mons, de nieuwe traditiezaal voor de Koreanen: april 2023

 

 

 

 

 

 

 

Er is iets sterker dan de dood, het is de aanwezigheid van de afwezigen in de herinnering van de levenden” … Jean van Ormesson.

Voorwaar, ik zeg u dat het uur komt en dat het al is gekomen, dat de doden de stem van de zoon van God zullen horen en dat degenen die hem horen zullen leven. Verrast u niet, want de tijd komt dat degenen die in het graf zijn zullen horen. En degenen die goede werken hebben verricht, zullen uit het graf komen om weer tot leven te wekken (St Johannes 5;25-28 Vertaling van Isaac Lemestre de Sacy).

padre Erwin Vilain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kersteditie van het legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” is midden december 2022 verdeeld aan alle abonnees. Mochten er abonnees zijn die geen nummer ontvangen hebben, of mensen zijn die een extra nummer wensen, gelieve te e-mailen naar:

didier.vanthorre@mil.be

 

De zomereditie van het legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” is op 10 augustus 2022 verdeeld aan alle abonnees. Mochten er abonnees zijn die geen nummer ontvangen hebben, of mensen zijn die een extra nummer wensen, gelieve te e-mailen naar:

didier.vanthorre@mil.be

 

De internationale militaire Lourdesbedevaart: van 13 tot 15 mei 2022!

Foto’s live kunnen bekeken worden op de facebookpagina van de Katholieke aalmoezeniersdienst:

Army Chaplaincy Belgium

Aalmoezenier Hans VAN WICHELEN ging voor de eerste keer mee met de Belgische delegatie en hij was zeer enthousiast:

“Wat een geweldige tijd hebben we gehad tijdens de militaire bedevaart in Lourdes. In het bijzonder bedanken we de mannen en vrouwen van Saffraanberg die een ongelooflijke indruk hebben gemaakt. Dit is niet onopgemerkt gebleven door de andere naties. Samen met alle deelnemers (psychologen, directie, organisatie, militairen, burgers en padre’s) kunnen we met klem dit een geslaagde 62ste editie noemen. #Lourdes #BelgianDefence See you all next year! Bedankt!”

 

Dinsdag 21 september 2021: samenkomst katholieke aalmoezeniers in GAVERE

Op 21 september vond de jaarlijkse conferentie plaats van de ‘Army Chaplains’ in ATCC Gavere, de nieuwe thuisbasis voor een gedeelte van het 3 BN Para. In de voormiddag was er een interessante voordracht van Padré Thierry Vander Poelen, gevolgd door een aantal agendapunten van de opperaalmoezenier. Om 12uur was er een mooie en ingetogen gebedswake in de kapel onder leiding van Dhr. Didier Van Thorre, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Nadien volgde een verzorgde en lekkere lunch, met deskundigheid en liefde bereid door het plaatselijke keukenpersoneel.

Donderdag 1 juli 2021:

Op 1 juli 2021 werd Dhr. Hans Van Wichelen benoemd tot katholiek aalmoezenier bij Defensie. Hij is geboren op 30-06-1978 in Antwerpen.

Hij volgde middelbaar onderwijs in het Sint-Jozefsinstituut en zette nadien zijn hogere studies van leerkracht SO en godsdienstwetenschappen verder in Antwerpen. Voordien was hij werkzaam als militair en leerkracht secundair onderwijs.

Momenteel volgt hij ook een opleiding tot diaken in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Hij zal zijn opdracht als aalmoezenier vooral vervullen in de kazernes van BN Artillerie Brasschaat, 3 BN Para Tielen, 11 BN Genie Burcht en TrgC Para Schaffen.

 

Woensdag 30 juni 2021: ontmoetings-en studiedag voor de katholieke aalmoezeniers in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.