Flash Nieuws

  • Op donderdag 9 november 2023 om 18uur is er in de kathedraal van Sint-Jacob op de Koudenberg, een dankviering voorzien ter gelegenheid van het afscheid van Kardinaal Jozef DE KESEL als bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht; nadien volgt een receptie. Een officiële uitnodiging hiervoor zal in de laatste week van september verstuurd worden.

 

  • Kanunnik Luc Terlinden nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel Paus Franciscus benoemde op donderdag 22 juni 2023 kanunnik Luc Terlinden tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij volgt kardinaal Jozef De Kesel op die eervol ontslag krijgt en tot zijn opvolger in functie komt vanaf nu administrator is van het aartsbisdom. De bisschopswijding en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel vinden plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.Op 28 juni 2023 werd Mgr. Luc Terlinden tevens benoemd tot nieuwe legerbisschop. De nieuwe aartsbisschop is dus ook bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht.

 

 

 

 

 

  • De zomereditie van het legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” werd in de 3de week van juni 2023 verdeeld aan alle abonnees. Dit nummer 140 of een vroeger nummer bijbestellen kan door een mail te versturen naar didiervanthorre@hotmail.com

 

  • Tanguy RIVIÈRE, geboren op 4 juni 1980 te Ath en priester gewijd op 21 april 2013 te Brussel. Hij is monnik in de abdij van Leffe en pastoor in Luik. Sedert 1 juli 2023 is hij tevens in dienst als katholiek aalmoezenier bij Defensie, waar hij werkzaam is in de provincie Luik en het Camp Roi Albert in Marche-en-Famenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Van donderdag 11 tot zondag 14 mei 2023 vond de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats: zie hoofdrubriek Lourdes op deze website. De PMI Lourdes 2024 zal plaatsvinden van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei!  Aan alle abonnees van het tijdschrift Om en Rondom, én alle vroegere deelnemers, worden tegen 20 januari 2024 een papieren inschrijvingsformulier opgestuurd.

 

  • Mons, de nieuwe traditiezaal voor de Koreanen: april 2023

 

 

 

 

 

 

 

Er is iets sterker dan de dood, het is de aanwezigheid van de afwezigen in de herinnering van de levenden” … Jean van Ormesson.

Voorwaar, ik zeg u dat het uur komt en dat het al is gekomen, dat de doden de stem van de zoon van God zullen horen en dat degenen die hem horen zullen leven. Verrast u niet, want de tijd komt dat degenen die in het graf zijn zullen horen. En degenen die goede werken hebben verricht, zullen uit het graf komen om weer tot leven te wekken (St Johannes 5;25-28 Vertaling van Isaac Lemestre de Sacy).

padre Erwin Vilain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kersteditie van het legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” is midden december 2022 verdeeld aan alle abonnees. Mochten er abonnees zijn die geen nummer ontvangen hebben, of mensen zijn die een extra nummer wensen, gelieve te e-mailen naar:

didier.vanthorre@mil.be

 

De zomereditie van het legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” is op 10 augustus 2022 verdeeld aan alle abonnees. Mochten er abonnees zijn die geen nummer ontvangen hebben, of mensen zijn die een extra nummer wensen, gelieve te e-mailen naar:

didier.vanthorre@mil.be

 

De internationale militaire Lourdesbedevaart: van 13 tot 15 mei 2022!

Foto’s live kunnen bekeken worden op de facebookpagina van de Katholieke aalmoezeniersdienst:

Army Chaplaincy Belgium

Aalmoezenier Hans VAN WICHELEN ging voor de eerste keer mee met de Belgische delegatie en hij was zeer enthousiast:

“Wat een geweldige tijd hebben we gehad tijdens de militaire bedevaart in Lourdes. In het bijzonder bedanken we de mannen en vrouwen van Saffraanberg die een ongelooflijke indruk hebben gemaakt. Dit is niet onopgemerkt gebleven door de andere naties. Samen met alle deelnemers (psychologen, directie, organisatie, militairen, burgers en padre’s) kunnen we met klem dit een geslaagde 62ste editie noemen. #Lourdes #BelgianDefence See you all next year! Bedankt!”

 

Dinsdag 21 september 2021: samenkomst katholieke aalmoezeniers in GAVERE

Op 21 september vond de jaarlijkse conferentie plaats van de ‘Army Chaplains’ in ATCC Gavere, de nieuwe thuisbasis voor een gedeelte van het 3 BN Para. In de voormiddag was er een interessante voordracht van Padré Thierry Vander Poelen, gevolgd door een aantal agendapunten van de opperaalmoezenier. Om 12uur was er een mooie en ingetogen gebedswake in de kapel onder leiding van Dhr. Didier Van Thorre, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Nadien volgde een verzorgde en lekkere lunch, met deskundigheid en liefde bereid door het plaatselijke keukenpersoneel.

Donderdag 1 juli 2021:

Op 1 juli 2021 werd Dhr. Hans Van Wichelen benoemd tot katholiek aalmoezenier bij Defensie. Hij is geboren op 30-06-1978 in Antwerpen.

Hij volgde middelbaar onderwijs in het Sint-Jozefsinstituut en zette nadien zijn hogere studies van leerkracht SO en godsdienstwetenschappen verder in Antwerpen. Voordien was hij werkzaam als militair en leerkracht secundair onderwijs.

Momenteel volgt hij ook een opleiding tot diaken in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Hij zal zijn opdracht als aalmoezenier vooral vervullen in de kazernes van BN Artillerie Brasschaat, 3 BN Para Tielen, 11 BN Genie Burcht en TrgC Para Schaffen.

 

Woensdag 30 juni 2021: ontmoetings-en studiedag voor de katholieke aalmoezeniers in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.