Mgr. Luc TERLINDEN nieuwe legerbisschop

Donderdag 30 november 2023
18u00 : tweetalige mis (F/N) met intronisatie door de apostolische nuntius, Monseigneur Franco Coppola, van Monseigneur Luc Terlinden als bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Klik op de link hieronder om de uitnodiging te bekijken:

Invitation uitnodiging INTRONISATION Mgr TERLINDEN 30nov

Reportage VIDEO: 2023 11 Intronisation Mgr Terlinden Eveque aux Forces Armées – YouTube

 

 

 

 

Op woensdag 28 juni 2023 werd Mgr. Luc TERLINDEN tot nieuwe legerbisschop benoemd, als opvolger van Kardinaal Jozef De Kesel:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/06/28/0478/01072.html

Rinunce e nomine, 28.06.2023

Nomina dell’Ordinario Militare per il Belgio

Il Santo Padre ha nominato Ordinario Militare per il Belgio, Sua Eccellenza Monsignor Luc Terlinden, Arcivescovo Metropolita eletto di Mechelen-Brussel.

[01072-IT.01]

Nadat paus Franciscus Mgr Luc Terlinden afgelopen donderdag, 22 juni 2023, benoemde tot aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, heeft hij hem vandaag, 28 juni 2023, daarnaast eveneens benoemd tot bisschop van het bisdom bij de Belgische Krijgsmacht. Ook met deze benoeming volgt hij kardinaal Jozef De Kesel op.

De nieuwe bisschop behoort zelf tot een van de laatste lichtingen die in ons land de militaire dienstplicht hebben vervuld. Hij deed dat als reserve-officier in Siegen, Duitsland, bij het 1ste Regiment Gidsen. Het was voor hem een heel positieve ervaring.

 

Paus Franciscus benoemde op donderdag 22 juni 2023 kanunnik Luc Terlinden tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij volgt kardinaal Jozef De Kesel op die eervol ontslag krijgt en tot zijn opvolger in functie komt vanaf nu administrator is van het aartsbisdom. De bisschopswijding en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel vinden plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. 

Luc Terlinden is geboren in Etterbeek op 17 oktober 1968 als laatste in een gezin van zeven kinderen.

Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Stanislasinstituut in Brussel (1980-1986) en universitaire studies aan de Université Catholique de Louvain (kandidatuur handelsingenieur) en de Katholieke Universiteit Leuven (licentiaat in de economie). Daarna vervulde hij als reserve-officier zijn legerdienst in Siegen, Duitsland, bij het 1ste Regiment Gidsen.

Vervolgens werkte hij enkele maanden in het onderwijs om dan in 1993 de priesteropleiding aan te vatten aan het diocesaan seminarie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Kardinaal Godfried Danneels wijdde hem op 16 oktober 1998 tot diaken in de kerk Notre-Dame du Rosaire van Ukkel en op 18 september 1999 tot priester in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

Daarna studeerde hij aan l’Accademia Alfonsiana in Rome, waar hij de licentie en het doctoraat in de moraaltheologie behaalde (2001 en 2005). Hij doctoreerde op de bronnen van de moraal, over het moderne individu bij de filosoof Charles Taylor en het geweten volgens kardinaal John Henry Newman.

Parochie-, jongeren- en roepingenpastoraal 

In 2003 werd Luc Terlinden parochievicaris in de Sint-Franciscusparochie van Louvain-la-Neuve. Daar startte hij naar Italiaans model een oratorium voor jongeren, een naschoolse plek om samen te ontspannen, te eten en te bidden. Van 2005 tot 2014 was hij tevens verantwoordelijk voor de Franstalige roepingenpastoraal van het aartsbisdom. In 2010 werd hij benoemd tot pastoor in de pastorale eenheid van het Heilig Kruis van Elsene. Met tevens als opdracht de lancering van een pool voor jongeren van 18 tot 30 jaar in de hoofdstad.

Seminarie en vicaris-generaal 

In 2017 werd hij ook president van het Franstalige Grootseminarie van het aartsbisdom, lid van de bisschopsraad en kanunnik van het Sint-Romboutskapittel van Mechelen. Hij doceert daarnaast moraaltheologie aan het Grootseminarie van Namen.

Op 1 september 2021 benoemde kardinaal Jozef De Kesel hem tot vicaris-generaal van het aartsbisdom, moderator van de bisschopsraad en verantwoordelijke van het Vicariaat Opleiding en Vorming voor het Franstalige deel van het aartsbisdom. Hij blijft president van het diocesane seminarie.

De nieuwe aartsbisschop is lid van de Priesterbroederschappen Charles de Foucauld en geestelijk adviseur van een Équipe Notre-Dame (een spiritualiteitsbeweging voor echtparen). Hij is ook aalmoezenier bij de scouts van de Unité Saint-André – P.L. de Coninck. Van jongs af is Luc Terlinden een fervent scout. Hij houdt ook van fietsen en bergsporten.

Bisschopsleuze, pallium en bisschopswijding 

De nieuwe bisschop koos als bisschopsleuze: Fratelli tutti. Monseigneur Terlinden: “In het Evangelie leert Jezus ons dat we maar één meester hebben en dat we allemaal broeders zijn (Mt 23, 8). De bisschop vervangt de meester niet, maar staat te midden van zijn broeders en zusters ten dienste van de gemeenschap rond Christus. Paus Franciscus herinnert ons in zijn encycliek Fratelli tutti ook aan de sociale en universele dimensie van de broederschap. De Kerk is geroepen om een teken van broederlijkheid en vriendschap te zijn, daar waar individualisme en onrecht al te vaak heersen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Charles de Foucauld hebben door de totale gave van hun leven aan God, deze universele broederschap zichtbaar gemaakt door juist de kleinsten en meest verlatenen nabij te blijven.”

 

Reeds volgende week donderdag, 29 juni, hoogfeest van de Apostelen Petrus en Paulus, zal Luc Terlinden in Rome uit handen van paus Franciscus het pallium ontvangen van de metropolitane aartsbisschop, een teken van zijn ambt en verbondenheid met de Kerk van Rome. Het zal hem tijdens de viering van zijn bisschopswijding op 3 september worden opgelegd door de Apostolische Nuntius in België, Monseigneur Franco Coppola.

De wijding van Luc Terlinden tot bisschop en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel van Mechelen heeft plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal. Kardinaal Jozef De Kesel leidt de plechtigheid.

Felicitaties van kardinaal De Kesel

 

Namens de geloofsgemeenschap van het aartsbisdom feliciteert kardinaal Jozef De Kesel zijn opvolger van ganser harte en wenst hij hem alle goeds toe in zijn nieuwe ambt. Kardinaal De Kesel: “Ik ben paus Franciscus zeer dankbaar dat hij het aartsbisdom heeft toevertrouwd aan deze goede en bekwame opvolger. De uitdagingen zijn groot, maar groot is ook de kracht van eenvoud en broederlijkheid die onze nieuwe aartsbisschop zo eigen zijn”.

Paus zegent pallium van nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden | Kerknet