KOOG – Kristelijke Onderofficieren Gemeenschap

KOOG (Kristelijke Onderofficieren Gemeenschap) organiseert doorheen het werkjaar vormings- en studiedagen voor onderofficieren en geeft hen de kans om op een gezamenlijke inhoudelijke manier te werken rond volgende thema’s:

  • Respect voor de normen en waarden van iedereen
  • De belangrijkheid van het gezin
  • De plaats van de onderofficier in het militaire milieu
  • Studiedagen rond het gebeuren vóór, tijdens en na buitenlandse opdrachten

KOOG heeft zich dan ook tot doel gesteld de individuele ontplooiing van de militair-onderofficier als de interpersoonlijke waarden te bevorderen en te ondersteunen. Het is de bedoeling om de (jongere) actieve onderofficier meer te betrekken bij deze onderwerpen door gebruik te maken van hun eigen ervaring rond bovenvermelde onderwerpen.
Voor de gepensioneerde onderofficier is er een jaarlijkse gepensioneerdendag en ze zijn natuurlijk ook welkom op de andere vorming- en studiedagen om de evolutie van de plaats van de onderofficier te kunnen volgen.

Nieuws