KOOG – Kristelijke Onderofficieren Gemeenschap

KOOG (Kristelijke Onderofficieren Gemeenschap) organiseert doorheen het werkjaar vormings- en studiedagen voor onderofficieren en geeft hen de kans om op een gezamenlijke inhoudelijke manier te werken rond volgende thema’s:

  • Respect voor de normen en waarden van iedereen
  • De belangrijkheid van het gezin
  • De plaats van de onderofficier in het militaire milieu
  • Studiedagen rond het gebeuren vóór, tijdens en na buitenlandse opdrachten

KOOG heeft zich dan ook tot doel gesteld de individuele ontplooiing van de militair-onderofficier als de interpersoonlijke waarden te bevorderen en te ondersteunen. Het is de bedoeling om de (jongere) actieve onderofficier meer te betrekken bij deze onderwerpen door gebruik te maken van hun eigen ervaring rond bovenvermelde onderwerpen.
Voor de gepensioneerde onderofficier is er een jaarlijkse gepensioneerdendag en ze zijn natuurlijk ook welkom op de andere vorming- en studiedagen om de evolutie van de plaats van de onderofficier te kunnen volgen.

Nieuws

  Welkom op de KOOG-activiteit van 28 November 2017 Verloop van de dag: 10u00    Ontvangst in Cafe “De Trappisten” Antwerpsesteenweg 487 te 2390 WESTMALLE (MALLE) 10u30    Een uiteenzetting door het War Heritage Institute, dit zal ongeveer 2 uren duren 12u30    Aperitief 13u00    Middagmaal (bij inschrijving vermelden “Vlees”; “Vis” of “Vegetarische maaltijd”) 14u00   ...

Op 2 juni gaan we met KOOG naar WESTMALLE, de dag zal als volgt verlopen; in de voormiddag krijgen we een stukje toneel te zien. Dit toneel vertelt het verhaal van kleine mensen in de Groote Oorlog: niet de generaals en de veldslagen, niet de...

Op 8 maart trekken we met KOOG nog eens naar ANTWERPEN, ook deze keer gaan we enkele plaatsen bezichtigen waar we normaal niet zomaar komen, jammer genoeg kunnen we maar maximum 40 personen toelaten, de reden zal in deze brief verduidelijkt worden. We beginnen onze dag...

Lees de kerstwens van KOOG in de bijlage. De KOOG-activiteiten, gepland voor 2016, kunnen jullie ook in de bijlage lezen. kerstwens & planning 2016...

Op donderdag 12 maart 2015 gaat de KOOGdag door. Meer over deze dag kan je hier lezen: Uitnodiging 12Mar15...

13/03/2014: bezoek aan SHAPE in Mons 20/05/2014: in Antwerpen 1)      Sociale wandeling met de vzw “De Loodsen”. Thema: “Een koffer vol hoop” – over migratie. 2)      Bezoek aan het Red Star Line museum. Herfst 2014: in Neder-Over-Heembeek (workshops)...

KOOG bezoekt SHAPE 13 maart 2014 Zoals reeds eerder aangekondigd ontmoeten wij elkaar opnieuw op 13 maart e.k. We trekken dan naar Mons, meer bepaald naar SHAPE. -         Afspraak in het station van Mons om 10.00 uur. Voor hen die met de wagen zouden komen, denk er...

Programma 2013 vormingsdagen KOOG: 7/02/2013: de eerste KOOG-bijeenkomst van 2013 vond plaats in Brussel bij Kerkwerk Multicultureel Samenleven.   13/06/2013: bezoek aan Rocourt/Luik in de hoop er o.a. mensen van ECSO/VOLO te ontmoeten.   Augustus 2013, in een kazerne in Antwerpen (exacte datum en plaats nog te bepalen): denktank voor...