Studiecentrum

Studiecentrum voor Theologie en Militaire Ethiek

Studiecentrum voor Theologie en Militaire Ethiek

 

Het studiecentrum is opgericht in januari 1998 door de Katholieke Aalmoezeniersdienst van het Belgisch Leger. De diepgaande hervorming van het leger bracht de aalmoezeniersdienst ertoe haar prioriteiten en haar wijze van aanwezig zijn te veranderen.

De overgang naar een beroepsleger en de deelname aan nieuwe zendingen (handhaving, versterking, oplegging van de vrede) vereisen een vernieuwde bezinning op ethisch en deontologisch vlak.

De aanwezigheid van een religieuze factor in de nieuwe conflicten vraagt om een verdiepte en kritische studie van de band tussen godsdienst en geweld.

Het Centrum stelt zich tot doel met kennis van zaken deel te nemen aan de bezinning in de schoot van het leger of met burgerlijke instellingen omtrent vragen van militaire ethiek vanuit theologisch standpunt en zo het onderzoek omtrent deze kwesties verder te ontwikkelen.

Het Centrum is niet ondergeschikt aan de militaire autoriteiten. Het denken en het organiseren van activiteiten verloopt onafhankelijk. Toch gebeurt dit vanuit een verantwoordelijkheid en een gevoeligheid eigen aan de militaire aalmoezeniersdienst.

Het Centrum beoogt ook de voortgezette vorming van militaire aalmoezeniers en de ondersteuning van bewegingen en activiteiten binnen de aalmoezeniersdienst.

De opdrachten vertalen zich in concreto als volgt:

  • De uitbouw van een studiecentrum.
  • Het uitgeven van brochures.Tijdschrift van het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek.
  • Het organiseren van ontmoetingen, conferenties, seminaries en colloquia.
  • De opvang, begeleiding en inwerking van nieuw aangeworven aalmoezeniers in de eerste maanden na hun opdrachtbepaling.

Alle instellingen of personen die door hun functie, hun werk of hun ervaring goed geplaatst zijn om een bijdrage te leveren aan het studiewerk van het Centrum worden uitgenodigd deel uit te maken van het Wetenschappelijk Comité. Zo is er al een nauwe samenwerking met het KHID en het Institut für Theologie und Frieden (Hamburg). Er wordt ook constant geprobeerd om het netwerk van contacten uit te bouwen.

Contact

Algemene info

Artikels

Klik op een thema om de artikels erbinnen te tonen

Klik hier voor een overzicht van alle artikelen