Zondag 20 november, 34ste zondag door het jaar: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Zondag 20 november, 34ste zondag door het jaar: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Christus’ koninkrijk: hier en nu

                                                                                            Lc 23, 35-43

Wanneer een jaar ten einde loopt en een nieuw zich aandient, dan is het bijna een spontane reactie van mensen dat zij terugkijken naar wat voorbij is en enkele verwachtingen uitspreken voor de toekomst. Wij sluiten vandaag het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. Volgende week begint de advent, de onmiddellijke voorbereidingstijd op Kerstmis. Wij staan dus eveneens op die unieke en belangrijke plaats tussen gisteren en morgen van waaruit wij een klaardere kijk hebben op onszelf, op God en op alles wat ons omringt.

 

Met een feest als dat van Christus Koning weten we meestal niet goed weg. Het komt wat eigenaardig over. Je hoort een fragment uit het passieverhaal voorlezen en je vraagt je af waarom nu juist aan Jezus van Nazareth deze titel wordt gegeven. Als er Iemand is die helemaal niet naar macht streefde, dan is Hij het! Toch is het zinvol nog even het beeld van de Gekruisigde in jou op te nemen, alvorens je de advent instapt. Met Kerstmis verwachten wij niet zozeer ‘Het Kind van Betlehem’, maar veeleer de ‘langverwachte Messias’, de ‘Vredevorst’, zoals Jesaja Hem noemt. Vandaag ontmoeten we Hem aan het einde van zijn tocht. Wij horen hoe vele mensen zijn zending beoordelen. Slechts één iemand heeft begrepen welke volheid van leven in deze bespotte man aan het licht is gekomen: de misdadiger naast Jezus. Hij ziet in welke kansen hij zelf vergooide in het verleden, maar tegelijkertijd is hij één van de eersten die aanvoelt dat er na deze goede vrijdag een nieuwe paasmorgen komt.

 

Vandaag is er sprake van een koning, maar hij sterft aan een kruis. Jezus wordt gestraft, ofschoon Hij niets verkeerd deed. De overheidspersonen en de soldaten drijven de spot met Hem terwijl het volk woordeloos toeziet. Misdadigers ondergaan terecht hun vonnis, maar toch krijgt één van hen een belofte van redding te horen. De contrasten die je te horen krijgt, zijn anderzijds niet zo vreemd aan het evangelie. Vrij dikwijls wordt de kern van Jezus’ leven en van zijn boodschap uitgedrukt in de vorm van een paradox, waarin je de vreemde tegenstellingen van vandaag herkent. Hij spreekt tot zijn leerlingen over ‘je leven verliezen om het te winnen’, over ‘het sterven om vrucht voort te brengen’, over ‘geven om te ontvangen’. Een feest als dit nodigt je uit kritisch en eerlijk terug te blikken op wat voorbij is, maar anderzijds kan het een moment van bewustwording zijn, dat je doet groeien en je een stap dichter bij Jezus’ ideaal brengt.

 

Padre Nikolaas Devynck osb
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.