OM EN RONDOM Nr. 131 (verschenen december 2018)

INHOUD  Om en Rondom nr. 131

 

* Editoriaal – Editorial:  voorwoord van het redactieteam

* Spiritualiteit – Spiritualité:

 Bezinningstekst: Leer het van de zee! – Texte de méditation : Inspire-toi de la Mer !

* Het leven – La vie:

 

 • Homélie du cardinal De Kesel – Homilie van Kardinaal De Kesel
  Il y a 25 ans décédait le Roi Baudouin – Koning Boudewijn 25 jaar overleden – Laken 8 september 2018

 

 • PMI Lourdes 18-21 mei 2018:

–  60 jaar Internationale Militaire Bedevaart Lourdes  (MEI 2018) – 60 ième Pèlerinage Militaire International à Lourdes (MAI 2018)

    (Eric Pétré)

–  Témoignage Anne Mevis

–  Soixantième Pèlerinage Militaire International: un siècle de présence militaire belge à Lourdes  (Jean-François Van Caulaert)

 

 •  Internationale NATO-conferentie voor luchtmacht-aalmoezeniers, van 4 tot 8 juni 2018 (Johan Van Den Eeckhout)- Conférence internationale des aumoniers des forces aériennes de l’OTAN (Johan Van Den Eeckhout)

 

 •  Het leven van een aalmoezenier in het Leopoldsburg van de 19de eeuw – Etre aumônier militaire à Bourg-Léopold au 19ème siècle (Jean-françois Van Caulaert)

 

 • Onze Vergeten Helden: het in herinnering brengen van de gerepatrieerde gesneuvelden WO I – Le War Heritage Institute

ouvre l’année de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale avec la campagne  ‘Nos héros oubliés’  (Betty De Lanoeye)

 

 • DNA-geïdentificeerde soldaten herbegraven op de Belgische Militaire Begraafplaats De Panne op1 juli 2018 – La réinhumation au Cimetière militaire belge de La Panne des soldats identifiés grâce à leur ADN (Betty De Lanoeye)

 

 • Het War Heritage Institute opent tentoonstelling De Groote Oorlog voorbij: 1918–1928: over de verreikende impact van WO I op de samenleving – Le War Heritage Institute inaugure l’exposition  « Au-delà de la Grande Guerre : 1918 – 1928 »  (Betty De Lanoeye)

 

 • Historische evocatie “De Bevrijding 1918-2018” in domein Menas te Aalter op 17 augustus 2018 – Evocation historique “La Libération 1918-2018” au domaine Menas à Sint-Maria-Aalter le 17 août 2018.

 

 • L’enregistrement des mariages religieux des belges, bénis à l’étranger, durant la 1ère Guerre Mondiale (Jean-François Van Caulaert)

 

 • Herdenkingsplechtigheid te Veckerhagen (Duitsland) op 25 september 2018 – Cérémonie du souvenir à Veckerhagen (Allemagne) le 25 septembre 2018 (Johan Van Den Eeckhout)

 

 • Commémorations du 9 septembre  2018 SOMME-LEUZE, BONSIN, OCQUIER et PETITE-SOMME –  HAUTS LIEUX DES PARACHUTAGES DE GUERRE (Erwin VILAIN)

 

* Sectoren – Secteurs: Mensen onderweg / En chemin:

 

 • KOOG: “KOOG brengt een bezoek aan het Kapucijnenklooster van Meersel-Dreef, het noordelijkste dorp van België”, mei 2018 (Kris Bal)

  

 • IPB: Forum vergadering 03-03-2018 è de Christelijke uitvaart en dan vooral de eigenheid en sterkte hiervan. De sprekers waren ditmaal Joris Polfliet van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie en Roel De Doncker, een voorganger in de uitvaartliturgie en bijgevolg een ervaringsdeskundige.

 

 • IPB: Forum vergadering 09-06-2018  Waar de vorige vergadering van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad zich toespitste op de uitvaartpastoraal, kwam ditmaal de ganse waaier aan pastoraal in de zorg aan bod. Meer in het bijzonder werd er tijdens het Forum stilgestaan bij de moeilijkheden en de mogelijkheden in de hedendaagse maatschappij.  Het zorgpastoraal heeft het samen met de rol van de diverse levensbeschouwingen vaak niet onder de markt in de huidige samenleving. De diverse instellingen waar de pastorale medewerkers actief zijn, stellen zich soms vragen over de zin en de toegevoegde waarde van het pastoraal en dit zeker in budgettair moeilijke periodes waarbij de druk om te besparen groot is.  (Steve Maertens)

 

* Tot uw dienst  – A votre service:

 

 • Boekbesprekingen:

« Les cloches sonnent aussi à Kaboul », van père Jean-Yves Ducourneau: bespreking door Luc Carré – commentaire de Luc Carré

« Evangile selon Thomas », d’après Jean-Yves Leloup: bespreking door Laurent Segers – commentaire de Laurent Segers

 

 • Kroniek / Chronique :

 

Militair secretaris Sarm/C Adjt Jos Schils op rust

Kapitein Tatiana Letovaltseva: coördinator DRMB/C

Ere-Lt-Kol van de Reserve Jean-François Van Caulaert: nieuwe medewerker en aalmoezenier bij de opperaalmoezenier

Adjt Tony Versluys: nieuwe aalmoezenier Robrecht Boone en Eric Pétré zijn benoemd tot aalmoezeniers eerste klas.

CIP Lourdes: eerste week van oktober in Brussel

Herdenkingsdienst overledenen bij Defensie op 17 november 2018 in Sint-Jacob op de Koudenberg

61ste Internationale militaire Lourdesbedevaart van 17 tot en met 19 mei 2019.

 

 • In memoriam: Raymond Taminiaux