Auteur: Didier Van Thorre

Lieve God, Mag de kracht van uw Liefdeons zegenen op onze weg,ons behoeden en bewaren.Uw liefde zal ons geen geweld aandoen. Mag de kracht van uw Liefdeons zegenen in het nieuwe jaar,ons hoop en troost geven.Uw liefde die zich altijd weereen weg baant naar ons mensen. Mag de...

1e lezing Uit de profeet Jesaja Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van...