Auteur: Didier Van Thorre

Feest van de heilige Familie                                          Opgroeien binnen de intimiteit van een gezin                                                                                                                    Lc 2, 22-40 Het gezin staat vandaag nogal op de helling. Tal van redenen kunnen hiervoor aangehaald worden. Vooreerst heeft heel ons maatschappelijk bestel een ander uitzicht gekregen. Het dagdagelijkse leven speelt zich minder...

Vandaag is het Kerstmis. Wij mogen feest vieren en ons vreugdevol en erkentelijk weten om alles wat Jezus Christus voor ons en alle mensen betekend heeft en nog betekent. In de proloog van het Johannesevangelie klinkt de belijdenis: 'Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen,...

Vierde zondag van de advent                                                        Roeping van Maria EERSTE LEZING: 2 Samuël 7,1-5.8b -12.14a.16 TWEEDE LEZING: Brief aan de Romeinen 16,25-27  EVANGELIE: Lucas 1, 26-38 Kerstmis is een aangrijpend feest, omwille van Gods engagement ten aanzien van de mens. De eerste lezing uit het tweede boek Samuël vertelt over...

Derde zondag van de advent - B jaar                                             Onder u staat Hij die gij niet kent.                                                                                                  Joh 1, 65-8.19-28 Kerstmarkten zijn 'in'. Je kan er alles kopen wat 'nodig' is om maximaal te genieten van de eindejaarsfeesten. Wie er rondloopt, valt zelfs van de ene verbazing...

Tweede zondag van de advent - B jaar                                                        Het geschenk van God     -      Mc 1, 1-8 "Een geschenk van de geschiedenis", zo noemde in 1989 de voorzitster van het Oost-Duitse parlement, Sabine Bergmann, de hereniging van de twee Duitslanden. Zij voegde eraan toe:...

Eerste zondag van de advent - B jaar                           Nu komen er dagen die kalm zijn en sereen.                                                                                                       Mc 13, 33-37 Wij zijn als mens sterk gebonden aan het ritme van dagen, maanden en jaren. Het kan je het gevoel geven dat je passief...