Om en Rondom Nr.137 (Kerstnummer 2021)

Het kerstnummer van ons legerbisdomtijdschrift “Om en Rondom” is in de loop van december verdeeld aan de abonnees. Nummers kunnen nog altijd besteld worden via eindredacteur Didier VAN THORRE: didiervanthorre@hotmail.com.

Klik hier om de cover te zien: COVER Om en Rondom 137

INHOUD  Om en Rondom nr. 137

Editoriaal – Editorial:  redactieteam


Spiritualiteit – Spiritualité:

Bezinningstekst – Texte de méditation: de diepere betekenis van Kerstmis – La signification profonde du mystère de Noël (► Didier Van Thorre)


Het leven – La vie:

 • Interview met padre Erwin VILAIN over zijn leven als aalmoezenier, diaken en zijn buitenlandse zendingen. – Être prêtre et aumônier militaire de terrain, qu’en pense Erwin VILAIN (Didier Van Thorre); aangevuld door interview in “Kerk en Leven” (Jozefien Van Huffel)
 • Hans VAN WICHELEN en Nicolas BAIJOT – nieuwe aalmoezeniers bij Defensie – stellen zich voor. Nouveaux aumôniers à la Défense.
 • Bijdrage van padre Tonny VERSLUYS over zijn zending (maart-mei 2021) naar LITOUWEN (Tonny Versluys)
 • Een bijdrage omtrent de aanwezigheid de afgelopen 20 jaar van onze aalmoezeniers in AFGHANISTAN: interview van Kerk en Leven met Eric Pétré en Tonny Versluys (Jozefien Van Huffel.) Aangevuld met een terugblik van aalmoezenier Erwin Vilain
 •  Hulp aan de Natie, Padres in een rampgebied….. meerwaarde, ervaring… ;  Met erbij  een korte benadering rond de schade aan Katholiek patrimonium – Aide à la nation une approche et réflexion (Erwin Vilain)
 • PMI LOURDES 2022 (► Didier Van Thorre)
 • Nationale feestdag 2021: DRMB brengt boodschap van vrede, verdraagzaamheid en eenheid : gebed van de opperaalmoezenier (► Didier Van Thorre)
 • De verspreiding en inplanting van het christendom in onze contreien gedurende het eerste millennium. – Il était une Foi. Notes pour aider à mieux comprendre l’histoire de l’implantation du Christianisme dans nos régions avant l’an mil. (Jean-François Van Caulaert)
 • War Heritage Institute(Betty Delanoeye): Zeventig jaar na Korea: officiële herdenking Belgische gesneuvelden – Septante ans après la guerre de Corée: commémoration officielle des victimes belges
 • Dienst Oorlogsgraven (Steve Maertens omschrijft zijn werk bij deze dienst) – Service en charge des tombes de guerre
 • Foto’s van de hoofdkerk van het Bisdom bij de Krijgsmacht: de kathedraal van Sint-Jacob op de Koudenberg (► Hans Van Wichelen)

Sectoren – Secteurs: Mensen onderweg / En chemin:  

Voorzitter Kris Bal over de laatste stand van zaken bij KOOG – les dernières évolutions  de KOOG


 Tot uw dienst  – A votre service:

 1. Boekbesprekingen / Notes de lecture
 • “Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day.” – door Jim FOREST, Uitgeverij Damon. (Luc Carré) 
 • Souvenirs du CIBE, théologie de la Paix, Joseph COMBLIN (1923-2011) ( André TIHON)
 • D’amour et de haine, Claude LICHTERT (Thierry VANDER POELEN)
 1. In memoriam 
 • ere-reserve-aalmoezenier Rony HERMANS (16/06/1944 – 01/05/2021)
 • ere-reserve-aalmoezenier  Frans VAN THILLO (09/07/1932- 24/06/2021)

Kroniek / Chronique:  Johan Van Den Eeckhout

Operatie Vigilant Garden

Inzet in Oost-Europa

Het Midden-Oosten

Afghanistan

Overstromingen in Wallonië

Fort van Loncin: overhandiging erevaandel

Herdenking gebroeders Taymans d’Eypernon

Herdenkingsmonument van de gebroeders Taymans te Tubize

Zegening van het vaandel Me and My Pal

Eucharistieviering ter ere van de Heilige Michaël

Studiedag te Gavere

AMI

CIP

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!