Aalmoezeniersdienst

Welkom

Welkom op deze vernieuwde website van de Belgische katholieke militaire aalmoezeniersdienst.

Wij zijn een handvol christenen, leken, priesters en diakens, die de Belgische militairen in eigen land en op missie in het buitenland vergezellen om met iedereen de dagelijkse beslommeringen, de vreugden en de zorgen van het leven te delen.  Wij proberen ons te richten naar wat de militairen, de burgers die bij Defensie werken en hun families bezighoud.

Inderdaad wij dragen de boodschap van het Evangelie met ons en in ons mee.  Een boodschap van respect voor iedere mens en zijn of haar waardigheid, een boodschap van vrede en broederschap. Het is niet onze taak om onze overtuigingen op te leggen, maar om met iedereen deel te nemen aan de opbouw van een wereld die samen met anderen steeds menselijker wordt.  Om dit te bereiken, zoeken wij onze inspiratie in de Bijbel en in onze relatie met de God van Jezus Christus.

De eerste ervaring van het leven in een groep, militair of niet, is die van het ontdekken van anderen.  Onze aanwezigheid binnen Defensie is er dus één van broederlijke omgang.  De Belgische militaire missies in het buitenland zijn momenten die wij met voorrang willen aangrijpen om dit te realiseren.  Onze soldaten, onderofficieren en officieren maken inderdaad bepaalde pijnlijke familiale of professionele gebeurtenissen mee.  Steun kan hen helpen om deze uitdagingen aan te gaan.  Als het een vreugde is die ze willen delen, dan verheugen wij ons met hen. Soms worden wij ook gevraagd om het leven te vieren in de sacramenten van de Kerk. In de kazernes en bij militaire gezinnen willen wij een broederlijke begeleiding cultiveren voor hun zoektocht naar zin, geloof of gewoon menselijkheid.

Op deze site vindt u nieuws over onze belevenissen in de militaire wereld, enkele beschouwingen die wij interessant vinden, …  Zoveel dingen waaruit onze steun blijkt voor alles wat binnen Defensie gedaan wordt ten voordele van de menselijke waarden en die vaak samenvallen met die van het Evangelie.  We hebben allemaal iets van elkaar te leren, maar ook iets met elkaar te delen.