SPIRITUALITEIT en GEBED

Spiritualiteit en gebed


 

(Klik op de titel) Zondag 6 juni herdenken we en bidden we voor de Aalmoezeniers WO2, zij vormen de andere helft van het gedicht van Charles Baudelaire: ′′ Moderniteit is de overgang, de voortvluchtige, het contingent, de helft van de kunst, waarvan de andere helft het...

(Klik op de titel) Cr Janet Brooks-Geldhof, 1992 Toen die twee, moe en teleurgesteld, na Jezus’ kruisiging en dood, van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren, kwam hij bij hen lopen… maar ze herkenden Hem niet. Vreemd voor mensen die Hem toch zo goed gekend moeten hebben. Terug bij vrienden in de stad kwam Jezus...

(Klik op de titel) Tussen waken, tussen dromen in het vroege morgenlicht, wordt de steen van 't graf genomen, horen vrouwen het bericht, dat door dood en duisternis  Jezus leeft en bij ons is. Lente kleurt de kale bomen, door het leven aangeraakt bloeien bloemen aan de zomen, zo wordt alles nieuw gemaakt. Juichend stemt het...

(Klik op de titel) Graag wens ik U, en allen die U dierbaar zijn, in deze onzekere tijd een Zalig Paasfeest toe. Moge de verrijzenis van Christus ons hoop en toekomst geven in het geloof dat Hij ons niet loslaat in deze uitzonderlijke tijd. Pasen is de kwetsbaarheid...

(Klik op de titel) Wat met dat verrijzenisverhaal ??? Mevrouw, Mijnheer, De actuele situatie maakt het ons onmogelijk om – hoe graag we het ook  willen - Pasen te vieren zoals gewoonlijk.Mag ik u uitnodigen om de tekst te lezen die volgt? Op paasmorgen stelt de liturgie ons volgende...

Het passie-evangelie is te lang om hier af te drukken. Lees het passieverhaal van Marcus er op na in de Willibrordvertaling (1995), in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) of in de Bijbel in Gewone Taal (2014). In het Lectionarium voor zon-en feestdagen (B-cyclus) vindt u het...

(Klik op de titel) Het Woord van God: Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: 'Heer, wij zouden Jezus graag spreken.' Filippus ging het aan Andreas vertellen...