Auteur: Didier Van Thorre

Ontmoeten en geloven                                                                                           Joh 20, 19-31 Wat aan Jezus gebeurde, is niet alleen vreemd voor buitenstaanders, zelfs zijn leerlingen begrijpen er niets van. Ze zitten vol vragen en twijfels. ze zijn angstig. Thomas is dus geen uitzondering. Zijn twijfel is die van de hele groep. Noch...

Paaszondag                              Geloven is meer dan aannemen.                                                                                   Mt 28, 1-10 In het duister van het kerkgebouw, te midden van de donkerte in en rondom ons, wordt in de paasnacht het licht ontstoken, het teken van Jezus' blijvende aanwezigheid onder ons. Hij leeft! Deze ervaring deed alles veranderen....

"Wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheid".                                                                                                           Hebr. 4, 15 Wij weten allen uit eigen ervaring en vanuit de vele berichten die tot ons komen, hoeveel vormen van verdriet, van dood en vernieling onder ons aanwezig zijn. Aan de...

Passie-en Palmzondag                                    Jezus heeft het bestaan van een slaaf op zich genomen.                                                                                                                        Mt. 21, 1-11. Deze zondag heeft een aparte kleur binnen het geheel van de veertigdagentijd. Het is niet alleen de laatste vóór Pasen, het is tevens de deur waarlangs wij de Goede Week binnenstappen....

Pijn en verdriet in ieder leven                                                                                                                Joh 11, 1-45 Naarmate Pasen nadert, komen wij ook dichter bij Jezus' lijden en sterven. De opwekking van Lazarus is hiervan een voorspel. De lijnen, waarmee het kruis wordt getekend, zijn nu reeds zichtbaar. Meteen staan we hier voor één...

De weg naar je beste 'ik'.                                                                                                Joh 4, 5-42 Het leven wordt vaak vergeleken met een 'weg'. Het is een veelzeggend beeld, waar aan mensen nogal eens een verschillende inhoud geven. Volgens sommigen is het een tocht zonder eindbestemming, anderen dromen van een snelbaan naar het...

                                 " Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd."                                                                                                              Mt. 17, 1-9 Elk van de evangelisten vertelt op eigen wijze over Jezus en laat ons delen in hun persoonlijke kijk op Hem. De opeenvolging van de verschillende verhalen, parabels en wonderen is geen louter toeval,...