Telex

Gelovigen: wereldvreemde of wereldbetrokken mensen?                                                                                                                      Joh 14, 15-21 Hier valt een en ander over te zeggen. Je vindt in de geschiedenis en in de actualiteit voorbeelden van beiden. In het fragment uit de afscheidsrede dat wij op...

Geloven en vertrouwen                                                                                                             Joh 14, 1-12 Het evangelie van deze zondag komt uit de eerste afscheidsrede. Ofschoon Jezus ze uitspreekt bij het laatste samenzijn met zijn leerlingen, wordt ze toch niet overstemd door dramatische gevoelens. Er gaat een zekere rust van uit, die steunt op het...

                                                    De Heer is mijn herder                                                                                               Joh 10, 1-10 In de vroegchristelijke kunst is het beeld van de goede herder één van de geliefde Christusvoorstellingen. Afbeeldingen van de gekruisigde Jezus zijn eerder zeldzaam. Vooreerst is de herinnering aan zijn afschuwelijke lijdensweg voor deze mensen te concreet....

Een vreemdeling wordt gastheer                                                                                                          Lc 24, 13-35 Jeruzalem en Emmaüs zijn twee begrippen geworden in de geloofstaal van de Kerk. Zij staan ook symbool voor wat zich afspeelt in het leven van een mens die zoekt naar God. Het eerste is de heilige stad van de...

Kardinaal Jozef De Kesel ging op zaterdag 8 april voor in de paaswake in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel. Op Pasen, zondag 9 april, ging de kardinaal voor in de paasviering in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Hieronder de paashomilie zoals die uitgesproken werd door Kardinaal Jozef De Kesel, die tevens bisschop is van...

Ontmoeten en geloven                                                                                           Joh 20, 19-31 Wat aan Jezus gebeurde, is niet alleen vreemd voor buitenstaanders, zelfs zijn leerlingen begrijpen er niets van. Ze zitten vol vragen en twijfels. ze zijn angstig. Thomas is dus geen uitzondering. Zijn twijfel is die van de hele groep. Noch...

Paaszondag                              Geloven is meer dan aannemen.                                                                                   Mt 28, 1-10 In het duister van het kerkgebouw, te midden van de donkerte in en rondom ons, wordt in de paasnacht het licht ontstoken, het teken van Jezus' blijvende aanwezigheid onder ons. Hij leeft! Deze ervaring deed alles veranderen....