Telex

Onaanraakbaar zijn                                                                                                                     Mc 1, 40-45 "Jan van Niemand" - een mens van niemand: zo was de melaatse die wij vandaag in het evangelie ontmoeten, een verworpene uit de mensengemeenschap. Zelfs God had hem volgens officiële vertegenwoordigers van de joodse godsdienst verstoten naar de rand.  Onaanraakbaar was...

                                       Delen in zorgen en pijn.                                                                                                  Job 7, 1-4.6-7    Marcus 1, 29-39 Oog in oog met ziekte, dood en verdriet ervaart de mens onmacht en verzet. Geen enkele generatie kon zich ooit verzoenen met het bestaan van zoveel negativiteit. Ook nù...

Openbaring van de Heer - Jaar B                                                                    Christus: het Licht der wereld                                                                                                     Mt 2, 1-12 Spreken over geloof in deze tijd is niet gemakkelijk. Je hoort wel eens de vraag: 'Waarvoor is geloven nodig, het brengt niets op, het lost niets op en alles wordt van buitenaf...

Feest van de heilige Familie                                          Opgroeien binnen de intimiteit van een gezin                                                                                                                    Lc 2, 22-40 Het gezin staat vandaag nogal op de helling. Tal van redenen kunnen hiervoor aangehaald worden. Vooreerst heeft heel ons maatschappelijk bestel een ander uitzicht gekregen. Het dagdagelijkse leven speelt zich minder...