Telex

Dit jaar wordt de jaarlijkse AMI (Apostolat Militaire International)- conferentie georganiseerd door de Belgische Katholieke Aalmoezeniersdienst, meer bepaald in het DPC (Diocesaan Pastoraal Centrum) te MECHELEN, vanaf zondag 10 september 2023 tot vrijdag 15 september 2023. Een gedetailleerd programma is terug te vinden op de website van AMI: 2023...

Tussen verliezen en winnen                                                                                                               Mt 16, 21-27 De spanning die Jezus' optreden teweegbrengt, vooral in religieuze kringen, heeft een grote weerslag op het leven van Hemzelf en van de leerlingen. Hun toekomst wordt niet alleen bedreigd. Zij worden ook zelf voor andere keuzes geplaatst, die meer...

Als je Jezus bij zijn Naam durft noemen.                                                                                                         Mt 16, 13-20 Iemand leren kennen, vraagt tijd. Het is een groeiproces dat zich voltrekt doorheen allerlei gemeenschappelijke ervaringen, ontmoetingen en gesprekken. Je kan het ook een cirkelbeweging noemen, waarbij mensen steeds dichter bij elkaars persoonskern komen. De...

Tussen geloof en twijfel                                                                                                  Mt 14, 22-33 Water en storm staan in de bijbel dikwijls symbool voor de vernietigende krachten die het menselijk bestaan bedreigen. Vandaag zijn wij getuige van een merkwaardige overgang; van donker naar licht, van storm naar windstilte, van twijfel naar geloof. Het...

Van de verborgen schat                                                                                                    Mt. 13, 44-52 Een man verkoopt alles wat hij bezit omwille van een schat in een akker, een ander omwille van een kostbare parel. Je kan zeggen dat dit hun goed recht is, doch zo gemakkelijk kunnen wij ons niet ontdoen van...

De kracht van het geduld                                                                                                          Mt 13, 24-43 Een parabel wordt wel eens een spiegelverhaal genoemd. De verteller houdt zijn toehoorders een beeld van henzelf voor aan de hand van figuren en situaties uit het dagelijkse leven. Hun gebruikelijke reacties en gedragingen worden uitgetekend, in de...

De parabel van jouw leven.                                                                                                   Mt 13, 1-23 Tijd en geduld zijn twee voorwaarden om de rijkdom van het evangelie aan bod te laten komen. Wie denkt in termen van efficiëntie en rendement zal zich eerder onbehaaglijk voelen bij de beelden van de zaaier en het...