Telex

Eerste zondag van de advent - Jaar A                                                  De donkerste weken van het jaar.                                                                                                             Mt. 24, 37-44 Vandaag beginnen we een nieuw liturgisch jaar en gaan wij gedurende tweeënvijftig weken op stap met de evangelist Matteüs. Traditioneel is de adventstijd een...

Christus' koninkrijk: hier en nu                                                                                             Lc 23, 35-43 Wanneer een jaar ten einde loopt en een nieuw zich aandient, dan is het bijna een spontane reactie van mensen dat zij terugkijken naar wat voorbij is en enkele verwachtingen uitspreken voor de toekomst. Wij sluiten vandaag het...

Getuigen van je geloof                                                                                            Lc 21, 5-19 Ieder van ons heeft reeds ervaren hoe moeilijk het kan zijn om met bepaalde situaties te leven. De realiteit aanvaarden zoals ze is wordt vlugger gezegd dan gedaan. Soms voel je je machteloos als je staat bij het ziekbed...

De trouw van onze God                                                                                           Lc 20, 27-38 Het evangelie van vandaag klinkt vreemd, maar misschien kan het je toch op weg zetten om in het licht van Gods nabijheid de dood en alles wat het bestaan verdonkert anders te bekijken. De Sadduceeën waren zowel op...

Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning, zal er een plechtige afsluitingsceremonie van het Jaar van de Rechtvaardigen plaats vinden op 9 november 2022 in de kathedraal van het Bisdom  bij de Krijgsmacht, de kerk Sint-Jacob-op-Koudenberg De ceremonie wordt door de katholieke aalmoezenierdienst georganiseerd,...

Ik en mezelf                                                                                          Lc 18, 9-14 In het evangelie van deze week treden opnieuw twee contrastfiguren naar voor, ditmaal een Farizeeër en een tollenaar. Beide mannen staan in de joodse samenleving, ver van elkaar verwijderd. Farizeeën leven als modelgelovigen. Zij onderhouden de Wet met een uiterste...

"Verschaf mij recht!"                                                                                              Lc. 18, 1-8 Een weduwe gaat een rechter opzoeken. Een vreemde ontmoeting. De rechter wordt 'onrechtvaardig' genoemd, wellicht omdat hij bekend staat als iemand die gemakkelijk omkoopbaar is. De vrouw is arm. Zij kan geen aanspraak maken op een of ander voorrecht. Zij...