Telex

God van liefde en trouw,   wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons...

Joël 2, 12-18 - 2 Kor. 5, 20-6, 2 - Mt. 6, 1-6.16-18                                         'Onderweg' zijn we allemaal Op Aswoensdag treden wij het voorportaal van de veertigdagentijd binnen en...

Van vrijdag 13 tot zondag 15 mei 2022 vindt de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats (de 3 eigenlijke bedevaartsdagen met nationaal en internationaal programma). Het ministerie van Defensie in Frankrijk heeft recent de goedkeuring  gegeven aan de Franse directie van de PMI om de internationale militaire Lourdesbedevaart te organiseren en...