Telex

Reveil 2023: een zee van troost De Panne stond de hele maand oktober in het teken van troost, verbinding en warmte. Vlaamse troostorganisatie Reveil koos onze gemeente namelijk als Troosthoofdstad23. Ze maken rouw, verlies en troost bespreekbaar en zoeken steun bij elkaar tijdens vele grote en...

Allerheiligen - Allerzielen                                           Mt. 5, 1-12a                              In dit seizoen, waar de natuur sterft en de donkere en koude nachten ons doen denken aan de dood, durft de Kerk het feest van de hoop te vieren. Allerheiligen en Allerzielen zijn als het ware het Paasfeest van...

God liefhebben in de medemens                                                                                                                  Mt 22, 34-40  Jezus staat weerom oog in oog met zijn religieuze tegenstanders. De sfeer is grimmig. De wetgeleerde die naar Jezus toekomt wil Hem op de proef stellen. Het wordt de zoveelste confrontatie die aantoont waarom Jezus werd terechtgesteld. Nochtans...

                                     Weven aan je bruiloftskleed.                                                                                       Mt. 22, 1-14 Wij doen er goed aan om behoedzaam om te gaan met de tijd die vóór ons ligt. Op grond van de feitelijkheid die zich aan ons voltrekt, leven er hoop en angst in ons. Het ene moment zijn...

Welke zoon ben jij?                                                                                                  Mt 21, 28-32 Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk...

Welke zoon ben jij?                                                                                                  Mt 21, 28-32 Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk...

Samen werken in de wijngaard van de Heer                                                                                                            Mt 20, 1-16a Gewoonlijk sympathiseren wij met de werkers van het eerste uur die naar onze normen onrechtvaardig behandeld worden. Zij krijgen hetzelfde uitbetaald als de laatst-aangeworvenen,...

                                                Van harte vergiffenis schenken                                                                                                           Mt 18, 21-35 Waar mensen samenleven en samenwerken wordt men ongetwijfeld geconfronteerd met elkaars tekortkomingen. Geen enkele gemeenschap is vrij van kleinmenselijke problemen zoals misverstanden door verkeerd ingeschatte interpretaties, antipathieën en vooroordelen, onderlinge rivaliteiten, een gebrek aan aandacht voor mensen die...

Vergeef mij, maak mijn hart bereid                                                                                                      Mt 18, 15-20 De mens Jezus van Nazaret, is Gods mooiste gave aan de mensheid. In Hem "is het leven verschenen, het eeuwige leven dat bij de Vader was" (Jo, 1, 2). Zijn optreden...