Telex

Rein en onrein                                                                                        Lc 17, 11-19 Melaatsheid was een van de ziekten in Jezus' tijd, waarrond een sterke taboesfeer hing. Wie ermee besmet was, moest in afzondering leven en zich op veilige afstand houden van wie gezond was. Het menselijk lijden dat hierdoor ontstond, werd nog...

De rijke man met vele namen                                                                                                      Lc 16, 19-31 Het is niet moeilijk om de parabel van de arme Lazarus en de rijke man over te plaatsen naar de realiteit van vandaag. De hongerfoto's uit de derde wereld kennen we. Aan voorbeelden...

Verloren, gevonden en dankbaar                                                                                             Ex 32, 7-11.13-14 - Lc 15, 1-32 In de drie parabels die Jezus vertelt, gaan mensen eerder op een ongewone manier om met wat verloren is. De herder vindt het ene, kwijtgeraakte schaap zo belangrijk, dat hij de negenennegentig andere achterlaat en...

                           Arm hoeven we niet te worden; wij zijn het.                                                                                                 Lc 14, 1a.7-14   De laatste dagen waren piekdagen in de sector van het schoolgerief. De winkeliers beleefden gouden dagen. Over enkele dagen openen voor honderdduizenden jongeren de schoolpoorten terug. Een nieuw schooljaar meldt zich aan! Het...

De parabel van de gesloten deur                                                                                   Heb. 12, 5-5.11-13 - Lc. 13, 22-30   De verrechtsing van het Europese vasteland zet zich door. 'Vreemdelingen buiten' is een slogan die jammer genoeg heel wat vertalingen kent. Nochtans is het contact met andere volkeren en culturen sterk toegenomen. In...

Een verrassende taal                                                                                Lc 12, 49-53   Christen-zijn is iets ernstigs. Het Koninkrijk dat zo centraal staat in de verkondiging, bevat een aantal duidelijke waarden die geen geschipper toelaten. Het is geen neutraal project dat past in het om het even welke maatschappij of cultuur. Integendeel, het...