Telex

                                                    Innerlijke rust is geen steraanbieding                                                                                                                  Mt 11, 25-30 De aanhef van het gebed waarmee het evangelie begint, is mooi en ruim. Jezus richt zich tot God, die Hij tegelijk zijn Vader én de Heer van hemel en aarde noemt. Bij een eerste...

Op woensdag 28 juni 2023 werd Mgr. Luc TERLINDEN tot nieuwe legerbisschop benoemd, als opvolger van Kardinaal Jozef De Kesel. Meer info onder de rubriek NIEUWS in het hoofdmenu. Nadat paus Franciscus Mgr Luc Terlinden afgelopen donderdag, 22 juni 2023, benoemde tot aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel,...

God ontmoeten in mensen                                                                                                                                                      Mt 10, 37-42 Het evangelie van Matteüs is geschreven in een moeilijke tijd. De spanning tussen Joden en joden- -christenen was uitgegroeid tot ene tragisch conflict. Zij die geloofden in Jezus werden niet alleen beschuldigd van ontrouw aan de godsdienst van Israël....

Breng aan het licht!                                                                                                  Mt 10, 26-33 Juni is een maand die met gemengde gevoelens beleefd wordt. Voor studenten betekent het een tijd van hard werken en examens afleggen. Velen staan onder spanning en hebben af te rekenen met faalangst omdat deze dagen een beslissende rol...

Gedragen worden om te dragen                                                                                                    Matteüs 9, 36 - 10, 8 Het beeld van de schapen zonder herder krijgt vanuit de lezingen verschillende tegen-beelden. Het sterkst treedt de persoon van Jezus zelf naar voor. Jezus is diep geraakt wanneer Hij ziet en aanvoelt wat de mensen...

Wij doen geen buitengewone dingen meer.                                                                                                             Mt 9, 9-13 Ieder mensenleven zouden wij echt kunnen vergelijken met een bergstroom. Bruisend, vol kracht vat hij zijn tocht aan. Graaft zich door de harde rotsen een weg. Puur en zuiver is zijn water. Hij schrikt niet terug om...

Jahwe is barmhartig en medelijdend.                                                                                                               Ex 34, 4b-6.8-9 Misschien verwacht jij een en ander van het feest van de Drieëenheid dat wij vandaag vieren. Alsof het te vroeg is om de gewone 'tijd door het jaar' aan te vatten, blijven we nog even stilstaan bij het...

Geest die leven wekt                                                                                             Joh 20, 19-23 Wanneer je sommige mensen vandaag over de Kerk hoort spreken, dan hebben zij het over een verstarde instelling, die dateert uit het verre verleden. Misschien hebben zij gelijk en zijn er levenloze plekken in de Kerk zoals in éénieders...

  "Omdat zij U toebehoren"                                                                                          Johannes 17, 1b-11a   Een evangelie als dit kan de indruk wekken puur individualisme te zijn. Jezus heeft het over de verbondenheid met zijn Vader en bidt voor de beperkte kring van zijn leerlingen. Je hebt het gevoel dat het hier gaat om...