Telex

Zonder adem is er geen leven. Het is Gods levensadem, de Heilige Geest, die ‘Heer is en het leven geeft.’ Die Geest is werkzaam in heel de schepping, maar wij erkennen Hem ook als levensprincipe voor onze Kerk en voor ons eigen leven. Vandaag bidden wij met aandrang: ‘Kom, Heilige Geest, en ontsteek...

Heer Jezus, in U ligt heel ons vertrouwen. Maar zoals de apostelen na de Hemelvaart zijn wij machteloos en bang, zijn de deuren vergrendeld. Ons geloof is klein en krachteloos.   Zend uw Geest van vurigheid, van liefde en van kracht. Hij heeft toen de apostelen bevrijd, hen naar buiten geleid en de wereld ingezonden. Zij...

In het evangelie van vandaag beluisteren we een gedeelte van het gebed dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal. Jezus bidt voor zijn volgelingen opdat zij onder elkaar één zouden zijn en opdat deze eenheid zou uitgroeien tot een levendig getuigenis van de Vader en van Hem. Bidden wij op onze beurt dat...

Op deze vierde paaszondag wordt Jezus verbeeld als de “Goede Herder”. Als christenen mogen wij ons door Hem laten leiden. Hij wil voor ons de wegwijzer zijn in het leven. Wat een geschenk is dat niet: een goede herder die zich over ons ontfermt en die ons bijstaat om een zinvolle...