Telex

Vandaag is het Kerstmis. Wij mogen feest vieren en ons vreugdevol en erkentelijk weten om alles wat Jezus Christus voor ons en alle mensen betekend heeft en nog betekent. In de proloog van het Johannesevangelie klinkt de belijdenis: 'Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen,...

Vierde zondag van de advent                                                        Roeping van Maria EERSTE LEZING: 2 Samuël 7,1-5.8b -12.14a.16 TWEEDE LEZING: Brief aan de Romeinen 16,25-27  EVANGELIE: Lucas 1, 26-38 Kerstmis is een aangrijpend feest, omwille van Gods engagement ten aanzien van de mens. De eerste lezing uit het tweede boek Samuël vertelt over...

Derde zondag van de advent - B jaar                                             Onder u staat Hij die gij niet kent.                                                                                                  Joh 1, 65-8.19-28 Kerstmarkten zijn 'in'. Je kan er alles kopen wat 'nodig' is om maximaal te genieten van de eindejaarsfeesten. Wie er rondloopt, valt zelfs van de ene verbazing...

Tweede zondag van de advent - B jaar                                                        Het geschenk van God     -      Mc 1, 1-8 "Een geschenk van de geschiedenis", zo noemde in 1989 de voorzitster van het Oost-Duitse parlement, Sabine Bergmann, de hereniging van de twee Duitslanden. Zij voegde eraan toe:...

Eerste zondag van de advent - B jaar                           Nu komen er dagen die kalm zijn en sereen.                                                                                                       Mc 13, 33-37 Wij zijn als mens sterk gebonden aan het ritme van dagen, maanden en jaren. Het kan je het gevoel geven dat je passief...

Vierendertigste zondag door het Jaar A -   Christus, Koning van het heelal                                                                                                                       Mt 24, 31-46 Hoewel sinds de Eerste Wereldoorlog vele vorsten en hun families afstand hebben moeten doen van hun positie, hebben wij nog altijd een beeld behouden van de...

Drieëndertigste zondag door het jaar A                                             Onproductieve passiviteit                                                                                             Mt 25, 14-30 Niets is onrechtvaardiger dan een politiek-economisch systeem dat de rijken rijker maakt en de armen armer. Het is nochtans een feit in de meeste derde wereldlanden. De vooruitgang die geboekt wordt, komt slechts ten goede...

                                   Bouwen aan een toekomstverwachting                                                                                                         Mt 25, 1-13 Jezus is altijd de 'komende' die uitkijkt naar een ontmoeting met de mens die naar Hem zoekt en op Hem wacht. Dit betekent niet dat wij de ultieme confrontatie met God aan...

Peilen naar eerlijkheid.                                                                                                                                      Mt 23, 1-12 We zijn vaak geneigd om het evangelie van vandaag voor te behouden voor gezagsdragers. Politici en andere vooraanstaanden worden nogal eens beoordeeld naar hun daden. Zij oogsten kritiek en krijgen verwijten te horen, die vrij parallel lopen met deze die...