Telex

Groei vergt tijd                                                                                                                                 Marcus 4, 26-34 Als je rondom jou kijkt en je ziet met welk een overvloed de natuur zich voorbereidt op de zomer, dan kan dit een mens met verwondering raken. Een onzichtbare kracht zet alles in groei en bloei. Wie of wat staat...

Voor- en tegenstanders                                                                                                                                   Marcus 3, 20-35 Mensen vormen een oordeel over andere mensen. Van meet af aan heb je voor- en tegenstanders. Terwijl het volk toestroomt naar Jezus om Hem te zien en Hij en zijn leerlingen niet eens de tijd hebben om te eten, zegt...

Intolerantie en tolerantie                                                                                               Marcus 2, 23 - 3,6: "De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat" Jezus trekt predikend rond in Palestina, kondigt het Rijk Gods aan en doet dat op zo'n manier dat heel het volk buiten zichzelf is....

                                                                               Het waaien van de Geest                                                                                        Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 Mensen grijpen vaak naar symbolen zoals water, vuur, wind en adem om uit te drukken wat zij...

Maria, Moeder vol genade, sterker dan anders, verbinden wij ons met elkaar in deze mooie meimaand, met U en met Uw Zoon.   Neem ons dan bij de hand, en breng ons bij Jezus. Hem willen wij beminnen en volgen zoals U. Verbind ons als broers en zussen, en open ons hart voor God die een...