Telex

Een aanzet tot inzet!                                                                                                                  Mt 5, 1-12a Het evangelie wordt wel eens 'het evangelie van het woord' genoemd. Jezus treedt er vooral op als leraar. Hij is de nieuwe Mozes, die vanop de berg het volk toespreekt. Zijn woorden klinken verrassend en getuigen van een andere...

Verkondigen, genezen en roepen                                                                                           Mt 4, 12-23 Als je kijkt naar het evangelie van vandaag, dan heeft Jezus vanaf het begin een drukbezette agenda. Hij predikt en geneest zieken. Hij roept zijn eerste leerlingen en trekt rond door geheel Galilea. Hij...

"Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt"                                                                                                                             Joh 1, 29-34 Vandaag stapt Jezus, als volwassen-geworden man geruisloos de wereld binnen tot bij Johannes de Doper. Daar wordt Hij begroet als het "Lam Gods", een ietwat vreemde aanspreking voor wie niet vertrouwd is...

Op weg gaan, aankloppen en zoeken                                                                                           Mt 2, 1-12 Wellicht heb je als kind dit verhaal gespeeld. Ik herinner mij levendig hoe boeiend en spannend het kan zijn: zo met enkele vrienden ons verkleden, op weg gaan, aankloppen bij bekenden en onbekenden, iets zingen om wat...

Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg                                                                                           Lc 2, 1-14 Als we oprecht willen zijn, moeten we nederig toegeven dat er in ons leven nog veel 'herbergen' zijn waar voor Jezus geen plaats is, nog veel plaatsen en momenten waar God in Jezus...

Hij geeft ons hoop                                                                                                             Mt 1, 18-14 Het evangelie van vandaag lijkt een beetje op een uitreksel van de burgerlijke stand: naam van het kind: Jezus; ouders: Jozef en Maria; geboorteplaats: Betlehem. Wat hebben wij aan deze mededeling: daar en toen is...

Tweede adventszondag - Jaar A                                    "Vergeving vragen en ontvangen"                                                                                              Mt 3, 1-12 Wanneer wij in de advent naar Johannes de Doper luisteren dan is het omdat hij ons oproept om een stap verder te gaan dan de mens die we vandaag zijn en om evenmin vrede...