Auteur: Didier Van Thorre

Tweede zondag van de advent - B jaar                                                        Het geschenk van God     -      Mc 1, 1-8 "Een geschenk van de geschiedenis", zo noemde in 1989 de voorzitster van het Oost-Duitse parlement, Sabine Bergmann, de hereniging van de twee Duitslanden. Zij voegde eraan toe:...

Eerste zondag van de advent - B jaar                           Nu komen er dagen die kalm zijn en sereen.                                                                                                       Mc 13, 33-37 Wij zijn als mens sterk gebonden aan het ritme van dagen, maanden en jaren. Het kan je het gevoel geven dat je passief...

Vierendertigste zondag door het Jaar A -   Christus, Koning van het heelal                                                                                                                       Mt 24, 31-46 Hoewel sinds de Eerste Wereldoorlog vele vorsten en hun families afstand hebben moeten doen van hun positie, hebben wij nog altijd een beeld behouden van de...

Drieëndertigste zondag door het jaar A                                             Onproductieve passiviteit                                                                                             Mt 25, 14-30 Niets is onrechtvaardiger dan een politiek-economisch systeem dat de rijken rijker maakt en de armen armer. Het is nochtans een feit in de meeste derde wereldlanden. De vooruitgang die geboekt wordt, komt slechts ten goede...

                                   Bouwen aan een toekomstverwachting                                                                                                         Mt 25, 1-13 Jezus is altijd de 'komende' die uitkijkt naar een ontmoeting met de mens die naar Hem zoekt en op Hem wacht. Dit betekent niet dat wij de ultieme confrontatie met God aan...

Peilen naar eerlijkheid.                                                                                                                                      Mt 23, 1-12 We zijn vaak geneigd om het evangelie van vandaag voor te behouden voor gezagsdragers. Politici en andere vooraanstaanden worden nogal eens beoordeeld naar hun daden. Zij oogsten kritiek en krijgen verwijten te horen, die vrij parallel lopen met deze die...

Reveil 2023: een zee van troost De Panne stond de hele maand oktober in het teken van troost, verbinding en warmte. Vlaamse troostorganisatie Reveil koos onze gemeente namelijk als Troosthoofdstad23. Ze maken rouw, verlies en troost bespreekbaar en zoeken steun bij elkaar tijdens vele grote en...

Allerheiligen - Allerzielen                                           Mt. 5, 1-12a                              In dit seizoen, waar de natuur sterft en de donkere en koude nachten ons doen denken aan de dood, durft de Kerk het feest van de hoop te vieren. Allerheiligen en Allerzielen zijn als het ware het Paasfeest van...