Telex

Jezus leeft en is bij ons.                                                                                                    Marcus 16, 1-8 Staande in het donker steekt de priester in de paasnacht de paaskaars aan en op de jubelende aanhef 'Lumen Christi - Licht van Christus' antwoorden wij zingend: 'Deo gratias - Heer, wij danken U'. De stilte van...

Goede Vrijdag Heer Jezus, help ons om alle kruisen van de wereld in uw Kruis te zien:   het kruis van mensen hongerig naar brood en liefde; het kruis van mensen die alleen zijn en verlaten, zelfs door hun kinderen en verwanten; het kruis van mensen dorstig naar gerechtigheid en vrede; het kruis...

Bezinningstekst van ere-aalmoezenier Mark CORNELIS Witte Donderdag Uit de meerdere thematieken van het Witte-Donderdag-feest wil ik nu slechts één motief belichten: dat van de dienstbaarheid. Het verhaal van de voetwassing door Jezus tijdens Zijn laatste avondmaal vinden we alleen in het evangelie van Johannes (Jo. 13, 3-17), dat...

Palmzondag - Passie van de Heer                                                       Onmacht - Macht - Almacht                                                                                                       Marcus 14, 1 - 15, 47 Het gevaar dat wij gewoon geraken aan beelden van oorlog en geweld is niet denkbeeldig. Het menselijk leeD wordt ons 'getoond', zonder veel schroom en meeleven. Het zijn slechts...

De ijver voor Uw huis zal mij verteren                                                                                             Ex 20, 1-17 - Joh 2, 13-25 Israëls geschiedenis is een aaneenschakeling van grote en kleine Godsontmoetingen. Noach en Abraham, Isaak, Jakob, Mozes en David, allen komen zij in contact met Jahwe of liever, zij worden zich bewust...

Van gedaante veranderen                                                                                              Gen 22, 1-18 en Mc 9, 2-10 Het evangelie is geen dagboek, waarin elke ontmoeting en, elk woord terug te vinden is. Veeleer is het een verzameling van uitspraken en gebeurtenissen die zijn bijgebleven als kenschetsend voor de persoon en de boodschap van...

                                     Herbergzaamheid van God                                                                                     Gen. 9, 8-125 - Mc 1, 12-15 Het oude bijbelverhaal van Noach en zijn ark doet je wat glimlachen, vooral als je denkt aan de wonderlijke voorstelling die jij je ooit maakte van de ark en van de lange stoet van dierenparen....

Copyright afbeelding: Kerknet                                                                                                 Mt 6, 1-6.16-18 Met Aswoensdag beginnen we de veertigdagentijd en eigenlijk staat deze tijd buiten het leven van de meeste mensen. Behalve de paaseieren en - hazen is er niets meer in onze cultuur dat hen herinnert aan het...