2 januari: feest van de Openbaring van de Heer

2 januari: feest van de Openbaring van de Heer

Het begin van een nieuw jaar is vol van goede wensen:

gezondheid, vrede en alle goeds!

Vandaag vieren we de Openbaring van de Heer.

Dit feest – ook wel Driekoningen genoemd –

drukt een bijzondere vreugde uit:

Jezus’ licht schijnt over ons,

zijn Ster wijst ons de weg

en nodigt ons uit ons geloof verheugd te vieren.

Moge die vreugde ons bezielen

en ons op weg zetten in dit nieuwe jaar.

 

Hieronder kunt U de bezinningstekst lezen van aalmoezenier Nikolaas Devynck:

           “Sta op, laat het licht u beschijnen”

                                                                                                           Jesaja 60, 1

Vandaag, tweede nieuwjaarsdag, vieren we het feest van de Openbaring van de Heer. Het ‘komen van de Heer’ waarnaar wij in de advent hebben uitgezien, wordt thans nog meer luister bijgezet dan op Kerstmis. Wijzen uit het Oosten bieden het Kind en zijn moeder koninklijke geschenken aan. Ook Paulus betrekt de heidenen in de beloftevolle toekomst die dankzij Jezus’ leven, dood en verrijzenis voor de mensheid is weggelegd. En de profeet Jesaja ziet in een weids visioen alle volkeren op weg gaan naar het ‘nieuwe Jeruzalem’, de heilige Stad, waarvan het boek der Openbaring zegt dat zij door God zelf verlicht en bewoond wordt. Een grootser forum voor de geboorteaankondiging van Gods Zoon kunnen wij ons moeilijk indenken. Heel de wereld, heel de kosmos deelt in de vreugde die Betlehem te beurt valt. Het blijde nieuws overstijgt tijd en ruimte en grijpt ook ons aan die vandaag opnieuw feestvieren. Het Kind Jezus betreedt met ons dit nieuwe jaar dat vóór ons ligt. Het schenkt het ons, verlicht door het schijnsel van zijn blijvende nabijheid.
Het bezoek van de wijzen uit het Oosten heeft als kerstverhaal veel fantasierijke aanvullingen gekregen. De drie geschenken – goud, wierook en mirre – zorgden ervoor dat het drie koningen werden. Zij kregen elk een naam en een rijk gevolg van kamelen. Hun verschil in leeftijd symboliseerde de drie levensfasen van de mens. Hun verschillende huidskleur verwees naar de drie continenten van de toenmalig bekende wereld. Je kan erom glimlachen en ieder van ons heeft als kind wel eens ‘koning’ gelopen. Toch behoren Gaspar, Melchior en Baltazar slechts tot de franjes van het verhaal. Het opzet van Matteus’ verhaal reikt verder dan een mooie vertelling over Jezus’ geboorte. Wat hij schrijft is weldoordacht. Het getuigt van geloof en inzicht zowel in de persoon van Jezus als in zijn zending. Hij steunt hiervoor niet alleen op historische feiten, maar laat zich ook inspireren door de eeuwenlange geloofstraditie van het Joodse volk. Oud en nieuw gaan op  een merkwaardige wijze samen in dit verhaal, wat aan het bezoek van de wijzen een openheid geeft die naar alle kanten uitdeint. 
Matteüs laat het verhaal, dat begon in het verre Oosten eindigen in een intense geloofservaring van enkele mensen. Voor de evangelist ligt hier het vertrekpunt om, elk persoonlijk en samen als grote geloofsgemeenschap, het blijde nieuws van Jezus’ geboorte te beamen en verder te verkondigen.  Vandaag, op het feest van de Openbaring, worden wij uitgezonden om buiten de kleine kring van onszelf, van ons gezin of van de vertrouwde collega’s en vrienden te getuigen van het vergezicht dat zich in Jezus voor ons openvouwt. Zijn licht is ook thans over ons opgegaan als een nieuwe dageraad.

Bidden we tot Jezus het Licht der wereld:  

                                             dat we zelf voor anderen een ster mogen zijn,

                                                          dat we licht mogen uitstralen

                                                  waarop anderen zich kunnen oriënteren;

                                                 dat we voor anderen een weg mogen zijn

                                              waarop ze vol vertrouwen durven verdergaan.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis – Brugge

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.