Nieuwjaarsdag: feest van Heilige Maria, Moeder van God

Nieuwjaarsdag: feest van Heilige Maria, Moeder van God

                   Nieuwjaarsbezinning van padre Nikolaas Devynck

“Moge de Heer u zegenen en behoeden…”

                                                                                             Numeri 6, 24

Dit is de nieuwjaarswens waarmee de Kerk ons vandaag begroet. 1 januari is immers een veelbetekenende dag. Een nieuw jaar ligt voor ons open, zovele kansen om te groeien, om te leven met en voor elkaar. Als gelovige mensen vieren we op deze dag eveneens het feest van de Moeder Gods, zowat het oudste Mariafeest in de Kerk. Ten slotte worden alle mensen, worden alle regeringsleiders en machthebbers uitgenodigd om deze dag te beleven als een werelddag van de vrede.

 

Maar hoe kijk jij tegen deze dag aan? Wat maakt jou hoopvol en gelukkig vandaag? Misschien heb je eerst nog wat tijd nodig om het voorbije jaar achter te laten. Er gebeurde immers zoveel: mensen vielen weg door Corona, ouderdom of ongeval, nieuw leven werd geboren, je slaagde er niet in een hogere benoeming te bekomen, je botste op onbegrip, je kreeg het vertrouwen van iemand… Tal van herinneringen draag je met je mee, als je de stap zet van oud naar nieuw en je vindt niet altijd de innerlijke vrede, de nodige rust om vertrouwvol de toekomst tegemoet te zien. Toch zijn er die mooie woorden uit het boek Numeri. Zij vatten het geloof samen van zoveel generaties mensen uit het oude verbond en spreken uit wat velen tot op vandaag als gelovige zekerheid met zich meedragen: onze God is geen verre, afstandelijke God. Hij is een liefdevolle God, die met ons op weg gaat, opdat wij vrijere, gelukkiger mensen zouden worden. Hij is onze Vader, bij wie wij veilig en beschermd zijn, bij Wie wij kracht mogen putten om het leven aan te kunnen. Mogen deze woorden jou omvatten, jou omringen heel het jaar door?

 

Dat Maria op deze dag gevierd wordt als de Moeder Gods kan ons helpen om opener en rustiger aan 2022 te beginnen. Haar leven werd één ja-woord aan haar God, op Wie zij vertrouwde in alle omstandigheden. Zelfs datgene wat ze niet begreep, bewaarde zij in haar hart. Zij geloofde dat Jahwe in alles zou voorzien en dat zijn zegen haar begeleidde, altijd. Als je vandaag je wensen uitspreekt aan mensen, zal hierin dan iets van dit gelovig vertrouwen doorklinken? Durf je zeggen: “God zegene je!” ? Zullen jouw woorden ook een beetje als een ‘ja-woord’ zijn aan elkaar? Zullen jouw woorden zijn die je bereidheid vertolken om de een voor de ander zorg te dragen? Hopelijk mag je dan het komende jaar ervaren dat je niet zomaar als mensen het leven deelt, maar dat je aan elkaar bent toevertrouwd om elkaar te zegenen en te behoeden. Hopelijk mag je dan in Gods naam en met zijn kracht iets betekenen voor iemand die gekwetst of mistevreden zijn dagen doorbrengt. 

 

De wereldvrede waarvan we dromen en waarvoor onze Belgische militairen zich hard inzetten, begint immers in de kleine kring van mensen die je dagdagelijks ontmoet, thuis of op de werkvloer. Daar bouw je aan een verbondenheid die de zwakste optilt en draagt, die de kleinste groot maakt en de vergeten mens binnen de kring van bekenden brengt. Mocht 2022 een gelukkig jaar voor je zijn, versierd met de vreugde om een volgehouden inzet en getekend met de kleuren van de dankbaarheid om Gods zegen over jou, je familie en collega’s in de kazerne. Ja, alle mensen waar ook ter wereld. Het ga je goed! 

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastuctuur Antenne Noord

Sint-Kruis-Brugge

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.