Nieuws

Algemeen nieuws


 

Verslag van het derde en laatste deel van de bezinningsdagen te Retie in maart 2004. Drie aalmoezeniers uit drie verschillen 'takken': zeehaven, ziekenhuis en gevangenis, kwamen getuigen over hun werk en ervaringen. Van Den Eeckhout Johan2/2004Te Retie tijdens de studiedagen voor Nederlandstalige aalmoezeniers werd er tijd...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan4/2004Met vele goede voornemens is het nieuwe jaar begonnen. In deze kroniek kijken wij nog even terug op de tweede helft van vorig jaar en blikken enigszins vooruit naar 2005. De Opperaalmoezenier...

Op 27 september 2005 stelde IGB - de bemiddelingsdienst bij Defensie - zich voor aan de JoB'ers. Geert Dewulf, Adjunct Inspecteur Bemiddelaar op IGB kreeg het woord en maakte daarvan gebruik om zijn dienst uitgebreid voor te stellen. Decock André3/2005Op voorstel van één van onze JoB'ers,...

In 2006 nam een delegatie van KOOG voor het eerst niet alleen deel aan de traditionele Internationale Militaire Bedevaart, maar ook aan de historische Echternach-processie. Leo Snijders schreef daarover een kort verslag. Snijders Leo3/2006De KOOG-leiding had enkele jaren geleden al voorgesteld aan de pastorale raad, om...

Verslag van de JoB-dag over respect en verdraagzaamheid tegenover mensen met een andere geaardheid, van 18 september 2007. Decock André2/2007Op de 100ste dag na de verkiezingen, nog steeds zonder nieuwe regering, stelden we vast dat het blijkbaar niet gemakkelijk is om ons land te besturen. We...

Een persoonlijke overweging bij de vraag of de christenen van vandaag in de verdrukking zijn. Snijders Leo4/2003Volgens sommige theologen is er de laatste jaren een hetze aan de gang tegen alles wat maar enigszins katholiek is. Ze hebben er zelfs een nieuw woord voor bedacht namelijk...

Verslag van de JoB-dag van 27 april 2004 te Brugge die handelde over drugspreventie. Decock André2/2004Om vervoerproblemen te besparen en ook omdat we een interessant voorstel kregen in het Grootseminarie te Brugge was de plaats van afspraak niet Sijsele maar onmiddellijk het Grootseminarie waar we alle...