Nieuws

Algemeen nieuws


 

Op 24 maart 2007 overleed onverwachts Cyriel Desmet, medebezieler van Echo en nog steeds moderator van de Pastorale Raad van het Bisdom bij de Krijgsmacht. In dit artikel wordt dankbaar teruggeblikt op het leven en werk van Cyriel. Smit Wim1/2007 Op 24 maart 2007 overleed, na een...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan3/2007Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer 'Om en Rondom/Regards et Rencontres' van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het...

Verslag van de bijeenkomst van gepensioneerde onderofficieren op 17 september 2002. Van Hoorne Roger4/2002Op dinsdag 17 september 2002 werden de KOOG gepensioneerden door hun stuurmannen Max en Guy uitgenodigd naar Leopoldsburg. De "alte kamaraden" verenigden zich in de bar van het 18 Bn Log van het...

Verslag van een conferentie over 'Terrorisme en internationaal recht' die plaatshad op 8 en 9 mei 2003 in Evere-Zuid. Smit Wim2/20031. INLEIDING Op 8 en 9 mei werd in Evere-Zuid een congres gehouden over de relatie tussen terrorisme en internationaal recht. Daarmee pikten de...

Een eigenzinnige bezinning van enkele maatschappelijke gebeurtenissen vanuit het oogpunt van Pasen. Snijders Leo1/2004Het lijkt zalig voor mensen om te leven in een democratisch bestel. Het streven van conflictlanden naar een democratie is opvallend groot. Deze samenlevingsvorm heeft blijkbaar bewezen dat allen daar hun rechten kunnen...

La relation entre religion et nationalisme dans les nouveaux conflicts: un essai. Selis ClaudeDoctrine et politique des Eglises Le réveil des nationalismes auquel on assiste, particulièrement dans les Balkans, s'est largement exprimé sous des formes religieuses. Ce réflexe peut paraître étonnant dans des pays où la référence...

In dit artikel vat aalmoezenier Marc Lateur de uiteenzetting samen van Dirk Masschelein over christelijke meditatie van tijdens de studiedagen te Retie (2006). Lateur Marc1/2006Dirk Masschelein, pastoor, en van opleiding licentiaat in de theologie, gaf op 6 maart, tijdens de studiedagen voor de aalmoezeniers te Retie,...