Nieuws

Algemeen nieuws


 

Verslag van een conferentie over 'Terrorisme en internationaal recht' die plaatshad op 8 en 9 mei 2003 in Evere-Zuid. Smit Wim2/20031. INLEIDING Op 8 en 9 mei werd in Evere-Zuid een congres gehouden over de relatie tussen terrorisme en internationaal recht. Daarmee pikten de...

Een eigenzinnige bezinning van enkele maatschappelijke gebeurtenissen vanuit het oogpunt van Pasen. Snijders Leo1/2004Het lijkt zalig voor mensen om te leven in een democratisch bestel. Het streven van conflictlanden naar een democratie is opvallend groot. Deze samenlevingsvorm heeft blijkbaar bewezen dat allen daar hun rechten kunnen...

La relation entre religion et nationalisme dans les nouveaux conflicts: un essai. Selis ClaudeDoctrine et politique des Eglises Le réveil des nationalismes auquel on assiste, particulièrement dans les Balkans, s'est largement exprimé sous des formes religieuses. Ce réflexe peut paraître étonnant dans des pays où la référence...

In dit artikel vat aalmoezenier Marc Lateur de uiteenzetting samen van Dirk Masschelein over christelijke meditatie van tijdens de studiedagen te Retie (2006). Lateur Marc1/2006Dirk Masschelein, pastoor, en van opleiding licentiaat in de theologie, gaf op 6 maart, tijdens de studiedagen voor de aalmoezeniers te Retie,...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan109/2008Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre's op de hun geëigende wijze...

Een persoonlijke impressie van en overweging bij de deelname aan de AMI-conferentie van 2002. Snijders Leo4/2002Deze titel was het conferentiethema van de jaarlijkse AMI dagen in El Estorial (Madrid) Ondanks alle waarschuwingen sinds 11 september 2001 moeten we constateren dat niemand gewapend is tegen...

Neerslag van de impressies van de delegatie die was afgevaardigd naar de 'Oecumenische kerkdagen' in Berlijn van 28 mei tot en met 1 juni 2003. De Paepe Renaat2/2003Van woensdag 28 mei tot en met zondag 1 juni 2003 werd in Berlijn de eerste 'Ökumenische Kirchentag' gehouden....