Nieuws

Algemeen nieuws


 

Peter Ausloos, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht, publiceert een boek over Phil Bosmans. Uit de handschriften van Phil Bosmans selecteerde Peter heel wat interessante fragmenten. Deze werden samengebundeld tot het boek: "Kijken in de ziel van Phil Bosmans. Dagboeknotities.". Lees hier het woord vooraf...

Ere-hoofdaalmoezenier Roger Dubois is overleden op 6 november 2014 te Brugge. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 13 november 2014 om 11.00 uur in de Sint-Pauluskerk (Sint-Pietersparochie) te Brugge....

Op woensdagavond 10 september 2014, om 20u. zal aalmoezenier Wim Smit hoofdspreker zijn op de Open Avond Vredesweek georganiseerd door de Diocesane Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping, van het Bisdom Antwerpen. De avond zal doorgaan in het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC),...

Begin februari had het weekblad Tertio een uitgebreid interview met aalmoezenier Wim Smit over de grootschalige rechtenschendingen waarover we sinds de onthulling van klokkenluider Edward Snowden intussen veel meer details kennen. Dit interview geeft zo meteen ook een korte inblik in de expertise die Wim...

Op 30 januari 2014 is ereaalmoezenier Guido Peeraer overleden. Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 8 februari 2014 om 10.30 uur in de kerk van Sint-Jan de Doper, Lange Elzenstraat 79, te 2018 Antwerpen. Overlijdensbericht: Peeraer Guido...

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101. De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze...

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome. Selis ClaudePour entrer dans le livre du Deutéronome Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait...