Nieuws

Algemeen nieuws


 

Volgende JoB-dagen zijn nog voorzien voor 2015: 1. Op 22 september 2015 bij Wereld Missie Hulp in Boechout Thema: Hoe het veiligheidsbeleid ons leven verandert 2. Op 8 december 2015 in het Canadamuseum te Adegem Thema: Vermiste personen...

We melden het overlijden van Miel Pietercil. Hij was jarenlang actief in de MILAC, eerst als naaste medewerker van aalmoezenier Sooi Willems en Geo de Poovere, nadien als opvolger van Geo. Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 1 augustus 2015 om 10.30 uur in de St.-Jacobuskerk van...

Priester Jean Serruys is overleden op woensdag 4 maart 2015. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2015 om 10.30 uur in de kerk van de parochie Sint-Franciscus te Oostende (Assissiëlaan 1, Stene). Overlijdensbericht: Priester Jean...

Op donderdag 12 maart 2015 gaat de KOOGdag door. Meer over deze dag kan je hier lezen: Uitnodiging 12Mar15...

Peter Ausloos, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht, publiceert een boek over Phil Bosmans. Uit de handschriften van Phil Bosmans selecteerde Peter heel wat interessante fragmenten. Deze werden samengebundeld tot het boek: "Kijken in de ziel van Phil Bosmans. Dagboeknotities.". Lees hier het woord vooraf...

Ere-hoofdaalmoezenier Roger Dubois is overleden op 6 november 2014 te Brugge. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 13 november 2014 om 11.00 uur in de Sint-Pauluskerk (Sint-Pietersparochie) te Brugge....

Op woensdagavond 10 september 2014, om 20u. zal aalmoezenier Wim Smit hoofdspreker zijn op de Open Avond Vredesweek georganiseerd door de Diocesane Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Heelheid van de Schepping, van het Bisdom Antwerpen. De avond zal doorgaan in het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC),...