Nieuws

Algemeen nieuws


 

Begin februari had het weekblad Tertio een uitgebreid interview met aalmoezenier Wim Smit over de grootschalige rechtenschendingen waarover we sinds de onthulling van klokkenluider Edward Snowden intussen veel meer details kennen. Dit interview geeft zo meteen ook een korte inblik in de expertise die Wim...

13/03/2014: bezoek aan SHAPE in Mons 20/05/2014: in Antwerpen 1)      Sociale wandeling met de vzw “De Loodsen”. Thema: “Een koffer vol hoop” – over migratie. 2)      Bezoek aan het Red Star Line museum. Herfst 2014: in Neder-Over-Heembeek (workshops)...

KOOG bezoekt SHAPE 13 maart 2014 Zoals reeds eerder aangekondigd ontmoeten wij elkaar opnieuw op 13 maart e.k. We trekken dan naar Mons, meer bepaald naar SHAPE. -         Afspraak in het station van Mons om 10.00 uur. Voor hen die met de wagen zouden komen, denk er...

Op 30 januari 2014 is ereaalmoezenier Guido Peeraer overleden. Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 8 februari 2014 om 10.30 uur in de kerk van Sint-Jan de Doper, Lange Elzenstraat 79, te 2018 Antwerpen. Overlijdensbericht: Peeraer Guido...

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101. De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze...

11/02: Antwerpen Voorstel: bezoek MAS + spreker Aaron Malinsky   13/05: West-Vlaanderen Voorstel: geleid bezoek Torhout + kasteel van Wijnendale (hoofdkwartier Koning Leopold III in mei 1940 en plaats waar het gesprek plaatsvond tussen de Koning en zijn ministers die later zal leiden tot de koningskwestie)   23/09: Limburg Voorstel: Gallo-Romeins museum...

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome. Selis ClaudePour entrer dans le livre du Deutéronome Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait...