Kroniek van de Aalmoezeniersdienst 4/2004

Kroniek van de Aalmoezeniersdienst 4/2004

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

4/2004

Met vele goede voornemens is het nieuwe jaar begonnen. In deze kroniek kijken wij nog even terug op de tweede helft van vorig jaar en blikken enigszins vooruit naar 2005.
De Opperaalmoezenier was op 21 juli 2004 aanwezig op de tribune van het Paleizenplein te Brussel. Hij woonde er de jaarlijkse militaire en burgerlijke parade bij ter gelegenheid van de nationale feestdag. Voor wie de parade volgde op TV… hij is in beeld geweest!
Op 27 juli was de Opperaalmoezenier in Zedelgem in de Koninklijke School voor Onderofficieren. Hij nam er deel aan de bevelsoverdracht en reikte ook de jaarlijkse prijzen uit.
Op 27 september liet de Opperaalmoezenier zich vertegenwoordigen door padre Claude Selis in de Koninklijke Militaire School te Brussel om de prijs Mgr. Dugardin te overhandigen. Deze prijs wordt uitgereikt aan de leerling van de KMS die uitblonk door zijn morele en militaire waarde en meer in het bijzonder door zijn positieve uitstraling.
Van 4 tot en met 7 oktober bevond de Opperaalmoezenier zich in Luxemburg waar hij deelnam aan de Vierlandenconferentie. Deze bestaat uit het samenkomen van de opperaalmoezeniers van Duitsland, Nederland, Luxemburg en België. Er worden ideeën uitgewisseld met betrekking tot de taak en de opdrachten van een aalmoezeniersdienst. Tevens worden de onderlinge vriendschapsbanden onderhouden.
Op 23 oktober ging de Opperaalmoezenier voor in de viering ter gelegenheid van de herdenking 90 jaar slag van Ramskapelle te Ramskapelle. Pater Nikolaas Devynck, padre te Zedelgem, concelebreerde.
Op 15 november was de Opperaalmoezenier aanwezig in de basiliek St. Michiels en St. Goedele te Brussel voor het bijwonen van het Te Deum, voorgegaan door kardinaal Godfried Danneels.
Op 18 november bevond de Opperaalmoezenier zich te Hongarije waar hij in Budapest het afscheid van de Hongaarse legerbisschop en de aanstelling van de nieuwe bijwoonde.

Op 23 september was er de jaarlijkse samenkomst van de gepensioneerde aalmoezeniers. Zij werden ontvangen in Dendermonde door de twee adjuncten van de Opperaalmoezenier, Pierre Brusten en Johan De Burghgraeve. Plaats van afspraak was het huis van de aalmoezeniersdienst. Na het aanschouwen van de vooruitgang van noodzakelijke opknapwerken aan het huis en het vieren van de eucharistie, werd er gezellig gedineerd in een Dendermonds restaurantje. Het samenzijn verliep in een gezellige sfeer in aanwezigheid ook van Mgr. Luysterman, vroeger bisschop van Gent en ere-Opperaalmoezenier.
Van 20 tot en met 26 september vertegenwoordigden padre Wim Smit en Mia Devriese de katholieke aalmoezeniersdienst op de AMI-conferentie (Apostolat Militaire International) te Bratislava (Slovakije). Deze conferentie brengt katholieke leken samen uit de gehele wereld die zich militair engageren. Zij bespreken er hun zending en zoeken naar wegen hoe je als katholieke militair je geloof kan beleven in dienst van de vrede wereldwijd. Het thema was dit jaar ‘militaire families’ (zie verslag en paper van de delegatie, eerder in dit nummer).
Op 21 september vertrok de Adjunct padre Johan De Burggraeve met een groep bedevaarders naar Santiago de Compostela. Tot 28 september stapten (of reden) zij er in de voetsporen van de apostel Jacobus. Het was een unieke belevenis die navolging verdient. Geloven krijgt er een ander gelaat midden de duizenden stappers die er individueel of in groep de bekende Camino volgen.

Van 4 tot en met 7 oktober hadden de jaarlijkse studiedagen voor aalmoezeniers plaats in Blankenberge. Dit keer werd het Vormingscentrum van Defensie ingeschakeld om de aalmoezeniers te verrijken in het domein van de communicatie. Het waren boeiende dagen die in een aangename en vriendschappelijke sfeer verliepen. Zij werden afgesloten met een voorstelling van de toekomstige website van de katholieke aalmoezeniersdienst (www.army-chaplaincy.be) die heel binnenkort wordt geactiveerd. Jullie worden op de hoogte gehouden!
Op 21 en 22 oktober had een eerste ‘seminar’ plaats in de KMS, ingericht door de padre’s Wim Smit en Claude Selis, verantwoordelijken van het ‘Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek’. Eminente sprekers uit Duitsland, Nederland, Verenigde Staten en België, wisselden er ideeën uit betreffende de theorie van de rechtvaardige oorlog in een tijd van dreigend terrorisme. Een geïnteresseerd publiek mocht zich verheugen op heel wat nieuwe inzichten die uit deze ‘clash of ideas’ naar voren kwamen. De bijdragen van de sprekers worden gebundeld in een boek dat in de loop van 2005 verschijnt.

Op 6 november had de jaarlijkse herdenking van de overleden militairen en hun families plaats in een viering in de hoofdkerk van het legerbisdom St. Jacob op de Coudenberg. Voorganger was de Adjunct van de Opperaalmoezenier padre Johan De Burghgraeve. Er werd geconcelebreerd door de ere-hoofdaalmoezeniers Paul Dillen, pastoor van de hoofdkerk, en Philippe Oers. Aalmoezenier Annie Walscharts was lector.
Op 7 november was er een identieke herdenking in de nationale basiliek van Koekelberg meer specifiek voor de overledenen van het militaire Vliegwezen. Deze viering werd voorgegaan door de hoofdaalmoezenier van de Luchtmacht Marc Lateur. Er werd geconcelebreerd door de padre’s en erepadre’s van de Luchtmacht Roger Gobert, Philippe Oers en Jan Moens, alsook door de rector van de basiliek Michel Gaillard. Lector was Peter Ausloos die godsdienstleerkracht is in Saffraanberg waar de onderofficieren van de Luchtmacht worden gevormd.
Beide vieringen werden talrijk bijgewoond. Doorheen het biddend samenzijn in hoop op verrijzenis kwam de band tussen levenden en doden op een bijzondere wijze naar voren. Terwijl de overledenen toevertrouwd zijn aan Gods eeuwigheid bewaren de levenden in de herinnering aan wie hen zijn ontvallen, de hoop elkaar in Gods Liefde ooit weer te zien.

Er is biddend afscheid genomen van ere-aalmoezenier Wilfried Gheyssens, gestorven na een korte maar hevige ziekte, op 20 augustus in Kortrijk. Wilfried blijft ons bekend als een gewaardeerd aalmoezenier bij de Shape. Tevens betreuren wij het heengaan van de Opperaalmoezenier van de protestantse eredienst Guy Cauffrier, die op 6 oktober zijn uitvaartplechtigheid kreeg. Moge God hen opnemen in zijn Eeuwige Vrede.
Padre André Decock verbleef in Mitrovica (Kosovo) gedurende de maanden oktober en november. Hij was er padre bij de Belgische militairen die deel uitmaken van de internationale troepenmacht KFOR. Begin december werd hij afgelost door de protestantse padre Don Casteleyn.
Padre Eric Pétré was in Kaboel (Afghanistan) gedurende dezelfde maanden oktober en November. Hij verbleef er in ‘Camp Julian’ bij de militairen van 1 Para maar was tevens pastoraal verantwoordelijk voor de Belgen op de luchthaven (KAIA) en in het ISAF-hoofdkwartier. Begin december is hij afgelost geworden door padre Johan Van Den Eeckhout die blijft tot eind januari 2005.

Wij gedenken ook Dhr. Koen Van Thorre, die onverwacht is overleden op 26 december 2004. Hij was de broer van Didier Van Thorre, godsdienstleerkracht te Zedelgem. Moge hij rust vinden bij de Heer.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.