Nieuws

Algemeen nieuws


 

Eind 2006 trok JoB naar Wereldmissiehulp in Boechout om er samen met de plaatselijke vrijwilligers en medewerkers Kerst in te zetten. Het verslag van een boeiende en veelzijdige dag. Decock André3/2006Voor onze vormingsdag met kerstviering trokken we dit jaar naar Boechout. Het stond al een tijdje...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2007Een korte kroniek vind je aan het einde van dit novembernummer van Om en Rondom – Regards et Rencontres. De nummers van ons tijdschrift volgen elkaar immers vlug op. Wij hebben wat...

Socioloog Raymond Boddaert bespreekt aan de hand van statistieken de resultaten van een Europese opiniepeiling in verband met het 'enthousiasme' van de publieke opinie betreffende een Europese defensie. Boddaert Raymond3/2002In april 2001 werd te Brussel door de Minister van Defensie Flahaut een internationaal colloquium georganiseerd met...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan1/2003Om het nieuwe jaar op aangename wijze te beginnen, nodigde de Opperaalmoezenier op 24 januari 2003 de aalmoezeniers en de vrienden van de aalmoezeniersdienst uit op een nieuwjaarsreceptie in het idyllische Vlassenbroek....

Verslag van de JoB-dag die op 10 februari 2004 plaatshad in Leopoldsburg. Decock André1/2004Het is stilaan een gewoonte geworden dat we rond het feest van Valentijn een thema kiezen dat met liefde te maken heeft. Het is ook stilaan een gewoonte dat we meer dan 100 mensen...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2004Deze kroniek is wat korter. Het is immers vakantie. De activiteiten die hebben plaats gevonden sinds begin april, worden hier kort weergegeven. Voor het verslag van de Lourdesbedevaart (eind mei) verwijzen wij...

Verslag van een JoB-dag rond de Kerstperiode waarop de organisatie 'Moeders voor Moeders' was uitgenodigd. Decock André1/2005Op 14 december 2004 waren we te gast in de Mess Antigoon te Antwerpen. Het was de laatste keer dat we daar terecht konden voor onze kerstviering. Elk jaar nodigen we een...

In de nazomer van 2006 trok een groep KOOG-gepensioneerden naar de haven van Antwerpen om er onder de indruk te komen van de indrukwekkende omgeving en werkzaamheden. Dat alles onder deskundige leiding. Snijders Leo3/2006Gelukkig duurt de zomer lang dit jaar erg lang, want voor het programma...