Nieuws

Algemeen nieuws


 

Verslag van de JoB-dag die op 10 februari 2004 plaatshad in Leopoldsburg. Decock André1/2004Het is stilaan een gewoonte geworden dat we rond het feest van Valentijn een thema kiezen dat met liefde te maken heeft. Het is ook stilaan een gewoonte dat we meer dan 100 mensen...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2004Deze kroniek is wat korter. Het is immers vakantie. De activiteiten die hebben plaats gevonden sinds begin april, worden hier kort weergegeven. Voor het verslag van de Lourdesbedevaart (eind mei) verwijzen wij...

Verslag van een JoB-dag rond de Kerstperiode waarop de organisatie 'Moeders voor Moeders' was uitgenodigd. Decock André1/2005Op 14 december 2004 waren we te gast in de Mess Antigoon te Antwerpen. Het was de laatste keer dat we daar terecht konden voor onze kerstviering. Elk jaar nodigen we een...

In de nazomer van 2006 trok een groep KOOG-gepensioneerden naar de haven van Antwerpen om er onder de indruk te komen van de indrukwekkende omgeving en werkzaamheden. Dat alles onder deskundige leiding. Snijders Leo3/2006Gelukkig duurt de zomer lang dit jaar erg lang, want voor het programma...

Een interview met de Tilburgse professor Bert Roebben, die ondervraagd wordt over de religieuze opvoeding van vandaag en morgen naar aanleiding van zijn boek 'Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving'. Ausloos Peter4/2002Jonge mensen religieus begeleiden, vormen en opvoeden is een boeiende, maar geen eenvoudige opgave. Temeer...

Verslag van de JoB-Kerst-en Jubileumviering van 9 december 2003 waarop ook Poverello was uitgenodigd. Decock André1/2004Met 131 personen waren we, een record, maar toch weer niet omdat onze gepensioneerden en partner mee uitgenodigd waren. Zoals gewoonlijk begint onze JoB-dag met een bezinningswoordje. Aangezien velen me vroegen of ze...

Godfried 'Kardinaal' Danneels gaat in op de verkondiging van Paulus. Hij toont ons meteen ook aan hoe deze analyse een belangrijke bijdrage kan betekenen voor ons eigen leven en werken. Danneels Godfried2/2004Tijdens een ontmoeting van de aalmoezeniers met kardinaal Godfried Danneels op 25 maart, nam de...

Verslag van een JoB-bezinningsdag te Peutie onder leiding van Jan Rolies. Decock André1/2005Na de gebruikelijke ontvangst met alles erop en eraan, zoals we gewoon zijn in Peutie, na de even gebruikelijke plichtplegingen die de meesten al kennen en na de traditionele inleidingen kreeg onze spreker Jan...