Nieuws

Algemeen nieuws


 

Programma 2013 vormingsdagen KOOG: 7/02/2013: de eerste KOOG-bijeenkomst van 2013 vond plaats in Brussel bij Kerkwerk Multicultureel Samenleven.   13/06/2013: bezoek aan Rocourt/Luik in de hoop er o.a. mensen van ECSO/VOLO te ontmoeten.   Augustus 2013, in een kazerne in Antwerpen (exacte datum en plaats nog te bepalen): denktank voor...

Mis ter ere van de overledenen van Defensie op zaterdag 09 november 2013 De vicaris-generaal en opperaalmoezenier van de katholieke aalmoezeniersdienst (ACOS WB - DRMB/C), Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter ere van de overledenen van Defensie. Deze viering gaat...

Op 25 juli 2013 is ereaalmoezenier Eerdekens Marcel overleden. Zijn uitvaart heeft plaats op maandag 29 juli 2013 om 10.30 uur in de parochiekerk Sint-Trudo te Helchteren. Overlijdensbericht: 2013 07 25 EERDEKENS Marcel...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.   Van Den Eeckhout Johan 109/2008 Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre's op de hun geëigende wijze...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.   Van Den Eeckhout Johan 3/2007 Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer 'Om en Rondom/Regards et Rencontres' van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het...

In dit artikel verwerkt de auteur de inzichten van Douglas Johnston rond islam en terrorisme. Van den Berge Roger1/2003De grote helft van de meer dan 40 conflicten die vandaag in de wereld aan de gang zijn, hebben een islamitisch-godsdienstige achtergrond. De vraag rijst onvermijdelijk: Is...

Verslag van de JoB-dag in Peutie op 21 oktober 2003 die handelde over het thema 'media'. De Raeve Mie-Jeanne4/2003Onze vormingsdag werd gehouden in het Kwartier Majoor Housiau te Peutie. We waren met 90 enthousiaste JoB-mensen. Het thema werd deze keer media. We...