Nieuws

Algemeen nieuws


 

Een interview met de Tilburgse professor Bert Roebben, die ondervraagd wordt over de religieuze opvoeding van vandaag en morgen naar aanleiding van zijn boek 'Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving'. Ausloos Peter4/2002Jonge mensen religieus begeleiden, vormen en opvoeden is een boeiende, maar geen eenvoudige opgave. Temeer...

Verslag van de JoB-Kerst-en Jubileumviering van 9 december 2003 waarop ook Poverello was uitgenodigd. Decock André1/2004Met 131 personen waren we, een record, maar toch weer niet omdat onze gepensioneerden en partner mee uitgenodigd waren. Zoals gewoonlijk begint onze JoB-dag met een bezinningswoordje. Aangezien velen me vroegen of ze...

Godfried 'Kardinaal' Danneels gaat in op de verkondiging van Paulus. Hij toont ons meteen ook aan hoe deze analyse een belangrijke bijdrage kan betekenen voor ons eigen leven en werken. Danneels Godfried2/2004Tijdens een ontmoeting van de aalmoezeniers met kardinaal Godfried Danneels op 25 maart, nam de...

Verslag van een JoB-bezinningsdag te Peutie onder leiding van Jan Rolies. Decock André1/2005Na de gebruikelijke ontvangst met alles erop en eraan, zoals we gewoon zijn in Peutie, na de even gebruikelijke plichtplegingen die de meesten al kennen en na de traditionele inleidingen kreeg onze spreker Jan...

In dit artikel gaat aalmoezenier André Decock in op de ervaring van velen dat er veel op ons afkomt, maar we niet altijd de tijd en de middelen hebben om alles aan te pakken. Daardoor moeten we soms anderen en onszelf teleurstellen. Maar dat is...

Verslag van een conferentie over kindsoldaten die op 1 oktober 2002 werd georganiseerd door de Nederlandstalige Vrouwenraad. Smit Wim4/2002De laatste maanden is er heel wat media-aandacht uitgegaan naar de problematiek van de kindsoldaten. Terecht, want meer dan 300.000 kinderen – jongens en meisjes - zijn tot...