Nieuws

Algemeen nieuws


 

In dit artikel gaat aalmoezenier André Decock in op de ervaring van velen dat er veel op ons afkomt, maar we niet altijd de tijd en de middelen hebben om alles aan te pakken. Daardoor moeten we soms anderen en onszelf teleurstellen. Maar dat is...

Verslag van een conferentie over kindsoldaten die op 1 oktober 2002 werd georganiseerd door de Nederlandstalige Vrouwenraad. Smit Wim4/2002De laatste maanden is er heel wat media-aandacht uitgegaan naar de problematiek van de kindsoldaten. Terecht, want meer dan 300.000 kinderen – jongens en meisjes - zijn tot...

Een eigenzinnige bezinning bij Pasen. Decock André1/2004Je moet het maar meemaken, toen zo'n slordige 2000 jaar terug. De mens waar je naar opkijkt wordt aan een kruis genageld. Om in de grond te zinken...

In dit artikel worden zes dimensies van het huidige herstructureringsproces geanalyseerd: de vermindering van de getalsterkte, de professionalisering, het groter beroep op reservisten, burgers en uitbesteding, de integratie tussen diensten, de 'multinationalisering' van de militaire structuren, ten slotte de 'europeanisering' van de krijgsmachten. Boddaert Raymond1/2005In wat...

Tijdens de studiedagen te Blankenberge, begin oktober 2005, stonden twee hoofdpunten op het programma: het werk van de RMO's en een sterk pastoraal getinte analyse van de Emmaüsgangers. Johan Van Den Eeckhout doet verslag. Van Den Eeckhout Johan3/2005Het psychologisch kader van de Raadgever Mentale Operationaliteit (RMO) Humanitaire...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan3/2006Kardinaal Danneels bracht in zijn hoedanigheid van bisschop van het legerbisdom, vergezeld van de opperaalmoezenier, op 27 november 2006 een bezoek aan het Kamp Koning Albert in Marche-en-Famenne Hij ontmoette er het...

Godsdienstleraar Peter Ausloos schenkt ons 52 'uitsmijters'. Eén spreuk of uitdrukking om de hele week door te nemen; genoeg om het jaar mee door te komen. Ausloos Peter3/2007Ziehier ons klein nieuwjaargeschenk voor 2008: 52 'uitsmijters'; één voor elke week van het nieuwe jaar. Onze oproep: Schrijf of typ...