Nieuws

Algemeen nieuws


 

(Dubbelklik op de titel) Ter gelegenheid van het weekend van 15-17 mei 2020 waar normaal de 62e Internationale Militaire Bedevaart te Lourdes zou plaats vinden, heeft de secretaris-generaal van de PMI volgende boodschap verspreid: Op zaterdag 16 mei zal de rozenkrans worden gebeden live, om 15.30 uur...

Kaddisj voor de wereld.  Our Lady of the Desert Als je hoog boven de wolken vliegt krijg je het bijzondere gevoel dat alles wat zich daar beneden – onder de wolken – afspeelt, bijkomstig is. Boven de wolken een ervaring van de realiteit.  Een ervaring van de...

Provincie West-Vlaanderen Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie Ook dit jaar zijn verschillende collega's, oud-collega's, oudgedienden, burgers van Defensie van de provincie West-Vlaanderen overleden. De Katholieke Aalmoezeniersdienst van de Provincie West-Vlaanderen nodigt u van harte uit om hen te gedenken. We willen dit doen in een eucharistieviering...

Ere-hoofdaalmoezenier Georges Herregods is op zaterdag 11 maart 2017 overleden in het WZC Sint-Leonard in Maarkedal (Louise-Marie). Hij werd geboren te Ronse op 25 maart 1926 en tot priester gewijd in Gent op 3 juni 1950. Hij was aalmoezenier bij Defensie van 1951 tot 1991. De uitvaartliturgie vindt...

Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout, Vicaris-generaal, heeft de eer U uit te nodigen voor de Heilige Mis, voorgegaan door Monseigneur André-Joseph Léonard, Militaire Ordinarius, ter gelegenheid van zijn afscheid, op donderdag 25 februari 2016 om 18.00 uur, in de Sint-Jakobskerk op Koudenberg, Koningsplein te 1000 Brussel.   A.A.U.B. voor 22 februari...

We melden het overlijden van Miel Pietercil. Hij was jarenlang actief in de MILAC, eerst als naaste medewerker van aalmoezenier Sooi Willems en Geo de Poovere, nadien als opvolger van Geo. Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 1 augustus 2015 om 10.30 uur in de St.-Jacobuskerk van...

Priester Jean Serruys is overleden op woensdag 4 maart 2015. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2015 om 10.30 uur in de kerk van de parochie Sint-Franciscus te Oostende (Assissiëlaan 1, Stene). Overlijdensbericht: Priester Jean...