Nieuws

Algemeen nieuws


 

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan108/2008Gelukkig duurt de paastijd 50 dagen. Zo vallen de paaswensen nog in goede aarde ook al is het paasfeest al enige tijd voorbij. Het was dan ook een vroege Pasen. Maar wij...

Over de ervaringen van de JoB'ers tijdens de Kerstbezinning van 2002. Decock André1/2003De Mess Antigoon is een uitgelezen plek om onze kerstbezinning te houden en ons kerstfeest te vieren. Het is de eerste maal, bij mijn weten, dat we zo een dag organiseren. En meteen weer...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2003Begin mei verscheen er in het staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit dat de katholieke aalmoezeniersdienst herleidt tot 14 padre's. Deze realisatie van A. Flahaut, voor hem blijkbaar de kers op de humanistische...

Een reflectie van de ateur over de evolutie van legers van massalegers naar postmoderne legers. Hij baseert zich daarvoor op het boek van P. Manigart 'La Belgique et la politique européenne de sécurité et de défense'. Boddaert Raymond1/2004[0] Militaire organisaties zijn open systemen, m.a.w. systemen die...

Document dat door het Centrum voor theologie en militaire ethiek (CTME) werd voorgesteld op de AMI-conferentie in Slovakije die handelde rond het thema 'militaire families'. Smit Wim4/2004[0]Vooraf was aan elk van de delegaties die vertegenwoordigd waren op de AMI-conferentie gevraagd een korte paper voor te bereiden...

In dit artikel gaat godsdienstleerkracht Peter Ausloos met de leerlingen van Saffraanberg in op wat de dood voor hen betekent: het einde van alles, of het hoogtepunt van het leven? Het gesprek leidt tot eerlijke en verrassende antwoorden. Ausloos Peter1/2007"Nu hebben wij afscheid moeten nemen van...

Rond de viering van 40 jaar KOOG organiseert de christelijke onderofficierengemeenschap een reeks activiteiten. Eén van de vernieuwingen betreft de voorstelling van een nieuw logo. Proost Annie Walscharts licht de symboliek van het logo toe. Walscharts Annie108/2008Vorige keer mocht ik u vertellen over de voorbereidingen rond...