Nieuws

Algemeen nieuws


 

Document dat door het Centrum voor theologie en militaire ethiek (CTME) werd voorgesteld op de AMI-conferentie in Slovakije die handelde rond het thema 'militaire families'. Smit Wim4/2004[0]Vooraf was aan elk van de delegaties die vertegenwoordigd waren op de AMI-conferentie gevraagd een korte paper voor te bereiden...

In dit artikel gaat godsdienstleerkracht Peter Ausloos met de leerlingen van Saffraanberg in op wat de dood voor hen betekent: het einde van alles, of het hoogtepunt van het leven? Het gesprek leidt tot eerlijke en verrassende antwoorden. Ausloos Peter1/2007"Nu hebben wij afscheid moeten nemen van...

Rond de viering van 40 jaar KOOG organiseert de christelijke onderofficierengemeenschap een reeks activiteiten. Eén van de vernieuwingen betreft de voorstelling van een nieuw logo. Proost Annie Walscharts licht de symboliek van het logo toe. Walscharts Annie108/2008Vorige keer mocht ik u vertellen over de voorbereidingen rond...

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek. Doopuittreksels Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven....

Op zondag 20 november 2011 is ereaalmoezenier Bernard Claes overleden. Zijn uitvaart heeft plaats op donderdag 24 november 2011 om 10.30 uur in de Sint-Blasiuskerk van Heppen (Leopoldsburg), Pastoor Aertsstraat 1B....

De vicaris-generaal en opperaalmoezenier van de katholieke aalmoezeniersdienst (DGHR-DRMB/C), Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter ere van de overledenen van Defensie. Deze viering gaat door in de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht, Sint-Jacob op Koudenberg, Koningsplein...

Op maandag 22 augustus 2011 is ereaalmoezenier Maurice Mertens overleden in het WZC Avondrust te Varsenare. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 27 augustus 2011 om 11 uur in de kapel van de Witte Paters te Varsenare (De Manlaan 50)....