Nieuws

Algemeen nieuws


 

Eind juli 2007 was het precies 90 jaar geleden dat de Slag bij Passendaele - ook wel de Derde Slag om Ieper genoemd - plaatsvond. Tijd dus voor een terugblik op dit aangrijpende historische moment. Smit Wim2/2007Laat de bomen nu maar zwijgen en dat 't gras niets...

In september 2008 vierde JoB zijn 30ste verjaardag. Tijd dus voor een nieuw vaandel. Dat werd ingezegend door proost André Decock. Decock André109/2008Toespraak en wijding van de vlag door aalmoezenier André Decock: Beste mensen allemaal, genodigden in al jullie titels en hoedanigheden, zou ik wellicht moeten zeggen,...

In dit artikel verwerkt de auteur de inzichten van Douglas Johnston rond islam en terrorisme. Van den Berge Roger1/2003De grote helft van de meer dan 40 conflicten die vandaag in de wereld aan de gang zijn, hebben een islamitisch-godsdienstige achtergrond. De vraag rijst onvermijdelijk: Is...

Verslag van de JoB-dag in Peutie op 21 oktober 2003 die handelde over het thema 'media'. De Raeve Mie-Jeanne4/2003Onze vormingsdag werd gehouden in het Kwartier Majoor Housiau te Peutie. We waren met 90 enthousiaste JoB-mensen. Het thema werd deze keer media. We...

Verslag van het tweede deel van de bezinningsdagen te Retie in maart 2004. Het thema daar was de analyse van het 'Onze Vader' vanuit de Hebreeuwse versie. Walscharts Annie2/2004Een woordje vooraf: Januari 1985 begonnen we eraan: een cursus Hebreeuws-Aramees. Geen idee wat er ons te wachten stond....

Verslag van de KOOG-gepensioneerden dag en het bezoek aan de Federale Politie. Snijders Leo4/2004Ze hebben het toch maar weer eens klaar gekregen, Max Vansichen en Guy Demeyere, de gangmakers van de KOOG–Gepensioneerden. Op 21 september 2004 hebben ze hun 'Alte Kameraden' bijeen geroepen voor de traditionele...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2005De kroniek bij nummer 100 van 'Om en Rondom' wordt niets speciaals. Maar het is toch boeiend even gekeken te hebben in het nummer 1 dat in 1980 verscheen. Het verscheen niet...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan1/2006Op 1 januari 2006 ging kanunnik Roger Van den Berge op pensioen als opperaalmoezenier en vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Wij danken hem voor zijn vele jaren inzet binnen de...

Eind maart 2007 verscheen er in het tijdschrift 'Suara' van Missio België een interview met Wim Smit, aalmoezenier aan de Koninklijke Militaire School. Veerle Borremans, die het interview van Wim afnam, was zo vrij toestemming te geven om het interview ook in ons eigen tijdschrift...