Nieuws

Algemeen nieuws


 

Enige tijd geleden werd beslist dat de ontwikkeling en het onderhoud van een website van de katholieke aalmoezeniersdienst een belangrijk medium moest worden in de communicatie met de militairen, hun families en de geïnteresseerde niet-militairen. De website moet het Bisdom bij de Krijgsmacht als Bisdom...