Nieuws

Algemeen nieuws


 

Verslag van de AMI-bijeenkomst in Slovenië van 21 tot 29 september 2003. Devriese Mia4/2003Na een moeilijke start zijn we dan toch op weg naar Slovenie. Zondag morgen om 5hr30 van uit de kazerne in Brasschaat naar Scherpenheuvel gereden. Daar zijn we overgestapt in de auto van...

Ook voor jongeren is het een harde wereld. Hoe ervaren zij dat zelf, en voelen zij zich geruggensteund door hun ouders en de volwassenen rondom hen? Een kijk op hun eigen gedachten hier rond in een aantal citaten. Ausloos Peter1/2005Uit recente onderzoeken blijkt dat heel veel...

De KOOG'ers trokken voor een vormingsdag naar Duisburg waar ze onderricht kregen in de Oosterse gevechtssporten. Ze leerden er ook op welke wijze de spiritualiteit aan de grondslag ligt van deze sporten. Walscharts Annie3/2005Als godsdienstleerkracht kwam ik enkele jaren geleden reeds in contact met het onderwerp:...

Eind 2006 trok JoB naar Wereldmissiehulp in Boechout om er samen met de plaatselijke vrijwilligers en medewerkers Kerst in te zetten. Het verslag van een boeiende en veelzijdige dag. Decock André3/2006Voor onze vormingsdag met kerstviering trokken we dit jaar naar Boechout. Het stond al een tijdje...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2007Een korte kroniek vind je aan het einde van dit novembernummer van Om en Rondom – Regards et Rencontres. De nummers van ons tijdschrift volgen elkaar immers vlug op. Wij hebben wat...

Socioloog Raymond Boddaert bespreekt aan de hand van statistieken de resultaten van een Europese opiniepeiling in verband met het 'enthousiasme' van de publieke opinie betreffende een Europese defensie. Boddaert Raymond3/2002In april 2001 werd te Brussel door de Minister van Defensie Flahaut een internationaal colloquium georganiseerd met...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan1/2003Om het nieuwe jaar op aangename wijze te beginnen, nodigde de Opperaalmoezenier op 24 januari 2003 de aalmoezeniers en de vrienden van de aalmoezeniersdienst uit op een nieuwjaarsreceptie in het idyllische Vlassenbroek....