Telex

In het evangelie van vandaag beluisteren we een gedeelte van het gebed dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal. Jezus bidt voor zijn volgelingen opdat zij onder elkaar één zouden zijn en opdat deze eenheid zou uitgroeien tot een levendig getuigenis van de Vader en van Hem. Bidden wij op onze beurt dat...

Op deze vierde paaszondag wordt Jezus verbeeld als de “Goede Herder”. Als christenen mogen wij ons door Hem laten leiden. Hij wil voor ons de wegwijzer zijn in het leven. Wat een geschenk is dat niet: een goede herder die zich over ons ontfermt en die ons bijstaat om een zinvolle...