Telex

Van de verborgen schat                                                                                                    Mt. 13, 44-52 Een man verkoopt alles wat hij bezit omwille van een schat in een akker, een ander omwille van een kostbare parel. Je kan zeggen dat dit hun goed recht is, doch zo gemakkelijk kunnen wij ons niet ontdoen van...

De kracht van het geduld                                                                                                          Mt 13, 24-43 Een parabel wordt wel eens een spiegelverhaal genoemd. De verteller houdt zijn toehoorders een beeld van henzelf voor aan de hand van figuren en situaties uit het dagelijkse leven. Hun gebruikelijke reacties en gedragingen worden uitgetekend, in de...

De parabel van jouw leven.                                                                                                   Mt 13, 1-23 Tijd en geduld zijn twee voorwaarden om de rijkdom van het evangelie aan bod te laten komen. Wie denkt in termen van efficiëntie en rendement zal zich eerder onbehaaglijk voelen bij de beelden van de zaaier en het...

                                                    Innerlijke rust is geen steraanbieding                                                                                                                  Mt 11, 25-30 De aanhef van het gebed waarmee het evangelie begint, is mooi en ruim. Jezus richt zich tot God, die Hij tegelijk zijn Vader én de Heer van hemel en aarde noemt. Bij een eerste...

Op woensdag 28 juni 2023 werd Mgr. Luc TERLINDEN tot nieuwe legerbisschop benoemd, als opvolger van Kardinaal Jozef De Kesel. Meer info onder de rubriek NIEUWS in het hoofdmenu. Nadat paus Franciscus Mgr Luc Terlinden afgelopen donderdag, 22 juni 2023, benoemde tot aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel,...

God ontmoeten in mensen                                                                                                                                                      Mt 10, 37-42 Het evangelie van Matteüs is geschreven in een moeilijke tijd. De spanning tussen Joden en joden- -christenen was uitgegroeid tot ene tragisch conflict. Zij die geloofden in Jezus werden niet alleen beschuldigd van ontrouw aan de godsdienst van Israël....

Breng aan het licht!                                                                                                  Mt 10, 26-33 Juni is een maand die met gemengde gevoelens beleefd wordt. Voor studenten betekent het een tijd van hard werken en examens afleggen. Velen staan onder spanning en hebben af te rekenen met faalangst omdat deze dagen een beslissende rol...

Gedragen worden om te dragen                                                                                                    Matteüs 9, 36 - 10, 8 Het beeld van de schapen zonder herder krijgt vanuit de lezingen verschillende tegen-beelden. Het sterkst treedt de persoon van Jezus zelf naar voor. Jezus is diep geraakt wanneer Hij ziet en aanvoelt wat de mensen...

Wij doen geen buitengewone dingen meer.                                                                                                             Mt 9, 9-13 Ieder mensenleven zouden wij echt kunnen vergelijken met een bergstroom. Bruisend, vol kracht vat hij zijn tocht aan. Graaft zich door de harde rotsen een weg. Puur en zuiver is zijn water. Hij schrikt niet terug om...

Jahwe is barmhartig en medelijdend.                                                                                                               Ex 34, 4b-6.8-9 Misschien verwacht jij een en ander van het feest van de Drieëenheid dat wij vandaag vieren. Alsof het te vroeg is om de gewone 'tijd door het jaar' aan te vatten, blijven we nog even stilstaan bij het...