Telex

                                 " Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd."                                                                                                              Mt. 17, 1-9 Elk van de evangelisten vertelt op eigen wijze over Jezus en laat ons delen in hun persoonlijke kijk op Hem. De opeenvolging van de verschillende verhalen, parabels en wonderen is geen louter toeval,...

                                            Grenzen en waarden in ons leven                                                                                                            Mt 4, 1-11 Wij leven in een tijd zonder grenzen. Je mag en kan dit letterlijk verstaan. De communicatiemedia hebben inderdaad van onze wereld één groot dorp gemaakt. Wij weten...

Liefhebben zoals je hemelse Vader                                                                                                          Mt 5, 38-48 Veel mensen hebben een pessimistische kijk op de wereld. Hoe kan het anders wanneer je dagelijks naar het TV-journaal kijkt of de krant leest. Je krijgt en opeenstapeling van negatieve berichten: terrorisme, volkerenmoord, bankovervallen, zelfdodingen, betogingen die uit...

Kwaliteit van het leven                                                                                                 Mt 5, 17-37 Jezus is Jood te midden van de Joden. Net als elke jongen wordt Hij opgevoed in trouw aan de Tora. Blijkbaar boeit het Hem heel sterk, want als twaalfjarige knaap verbaast Hij de leraren in de tempel van Jeruzalem...

Een aanzet tot inzet!                                                                                                                  Mt 5, 1-12a Het evangelie wordt wel eens 'het evangelie van het woord' genoemd. Jezus treedt er vooral op als leraar. Hij is de nieuwe Mozes, die vanop de berg het volk toespreekt. Zijn woorden klinken verrassend en getuigen van een andere...

Verkondigen, genezen en roepen                                                                                           Mt 4, 12-23 Als je kijkt naar het evangelie van vandaag, dan heeft Jezus vanaf het begin een drukbezette agenda. Hij predikt en geneest zieken. Hij roept zijn eerste leerlingen en trekt rond door geheel Galilea. Hij...

"Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt"                                                                                                                             Joh 1, 29-34 Vandaag stapt Jezus, als volwassen-geworden man geruisloos de wereld binnen tot bij Johannes de Doper. Daar wordt Hij begroet als het "Lam Gods", een ietwat vreemde aanspreking voor wie niet vertrouwd is...

Op weg gaan, aankloppen en zoeken                                                                                           Mt 2, 1-12 Wellicht heb je als kind dit verhaal gespeeld. Ik herinner mij levendig hoe boeiend en spannend het kan zijn: zo met enkele vrienden ons verkleden, op weg gaan, aankloppen bij bekenden en onbekenden, iets zingen om wat...