Zondag 16 oktober: 29ste zondag door het jaar

Zondag 16 oktober: 29ste zondag door het jaar

“Verschaf mij recht!”

                                                                                             Lc. 18, 1-8

Een weduwe gaat een rechter opzoeken. Een vreemde ontmoeting. De rechter wordt ‘onrechtvaardig’ genoemd, wellicht omdat hij bekend staat als iemand die gemakkelijk omkoopbaar is. De vrouw is arm. Zij kan geen aanspraak maken op een of ander voorrecht. Zij heeft niemand die haar zaak bepleit. Zijn kan geen steekpenningen geven. Haar enig wapen is haar koppigheid, waarmee ze taai volhoudt en blijft aandringen op gerechtigheid. Lucas plaatst deze gelijkenis binnen het brede kader van vertrouwen dat Jezus doorheen zijn optreden en prediking probeert op te bouwen. Het Rijk Gods waarover Hij spreekt is geen verre droom. “Het is midden onder u”, verzekert Hij de farizeeën.

 

De leerlingen krijgen het verhaal van de rechter en de weduwe te horen, met daarbij het dringend verzoek altijd te bidden en het niet moe te worden. Zo nodigt Jezus de mensen van zijn tijd uit om te geloven in de trouw van zijn Vader. Dat deze niemand in de steek laat, is een ervaring die het joodse volk meedraagt vanuit zijn verleden. Elk jaar herdenken zij de Uittocht en bezingen zij Jahwe’ s grote daden uit hun geschiedenis. De gelijkenis over de onrechtvaardige rechter die Jezus vertelt, is nogmaals een poging om een ander, juister beeld van God te schetsen.

 

Het gebeurt niet zelden dat mensen zoals de weduwe het slachtoffer zijn van corruptie. De weduwe behoort tot de groep van de stemlozen die, toen zowel als nu, de wegen en de middelen niet vinden om hun elementaire menselijke rechten te laten gelden. Dat de rechter toch ingaat op haar verzoek, is geen blijk van grootmoedigheid, maar van pure berekening. Hij doet het om van haar gezeur bevrijd te zijn. Hoe staat God tegenover de mens? Het is overduidelijk dat Hij ànders is dan de man uit het verhaal. Hij is niet harteloos en onbetrouwbaar, maar bekommerd en vol erbarmen. Hij maakt geen onderscheid tussen mensen, maar wil dat ze allen ‘leven’ en wel in overvloed. Het meest trekt Hij zich het lot aan van hen die op een of andere manier te lijden hebben. Hij is Diegene die “recht verschaft”. Dit is de contrastervaring die Jezus oproept met zijn gelijkenis en die Lucas als een horizon van vertrouwen aan zijn medechristenen wil meegeven. Zij maken tijden van vervolging door. Zij zijn een minderheid van onbeduidende mensen, te midden van een groot Romeins imperium. De enige ‘macht’ waarover zij beschikken is de onmacht van hun geloof, dat zijn houvast zoekt in een onzichtbare God en in de tastbare aanwezigheid van een gestorven, maar verrezen Jezus van Nazaret. Ook de vrouw legt getuigenis af van een innerlijke kracht, die voor elke christen onontbeerlijk is.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge


 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.