Telex

Niet 'hebben' is het belangrijkste                                                                                      Pr 1, 2; 2, 21-23 - Lc 12, 13-21   De woorden uit het boek Prediker liggen ons niet zo goed. In een welvaartswereld als de onze zijn bezit, comfort en luxe kwetsbare plekken voor wie probeert consequent mens en christen te...

Met droefheid melden wij u het overlijden van Guy DEMEYERE (Adjudant b.d.), vader van Kol MAB Jan DEMEYERE (penningmeester van de Vzw Bisdom bij de Krijgsmacht). Hij heeft op talloze vlakken de Katholieke aalmoezeniersdienst en zijn padre’s trouw gediend en zeer actief gesteund. In volgende...

Met vastberadenheid                                                               Lc 9, 51-62 In de komende dagen zullen opnieuw duizenden jongeren het secundair onderwijs verlaten. De meesten onder hen maakten reeds een studiekeuze. Niet iedereen doet het gemotiveerd, maar toch leeft bij allen de verwachting dat deze nieuwe stap in de toekomst hen gelukkig...

Jezus als vraag, als antwoord, als voorbeeld                                                                                                              Lc 9, 18-24 Het zoeken naar een eigen identiteit is belangrijk voor elke mens, gelovig of niet. Onze tijd is hiervoor bijzonder gevoelig. De spanningen binnen Oost-Europa vandaag en in de voorbije jaren hebben laten zien hoe vernietigend de...

Zonder adem is er geen leven. Het is Gods levensadem, de Heilige Geest, die ‘Heer is en het leven geeft.’ Die Geest is werkzaam in heel de schepping, maar wij erkennen Hem ook als levensprincipe voor onze Kerk en voor ons eigen leven. Vandaag bidden wij met aandrang: ‘Kom, Heilige Geest, en ontsteek...