Telex

Drieëndertigste zondag door het jaar A                                             Onproductieve passiviteit                                                                                             Mt 25, 14-30 Niets is onrechtvaardiger dan een politiek-economisch systeem dat de rijken rijker maakt en de armen armer. Het is nochtans een feit in de meeste derde wereldlanden. De vooruitgang die geboekt wordt, komt slechts ten goede...

                                   Bouwen aan een toekomstverwachting                                                                                                         Mt 25, 1-13 Jezus is altijd de 'komende' die uitkijkt naar een ontmoeting met de mens die naar Hem zoekt en op Hem wacht. Dit betekent niet dat wij de ultieme confrontatie met God aan...

Peilen naar eerlijkheid.                                                                                                                                      Mt 23, 1-12 We zijn vaak geneigd om het evangelie van vandaag voor te behouden voor gezagsdragers. Politici en andere vooraanstaanden worden nogal eens beoordeeld naar hun daden. Zij oogsten kritiek en krijgen verwijten te horen, die vrij parallel lopen met deze die...

Reveil 2023: een zee van troost De Panne stond de hele maand oktober in het teken van troost, verbinding en warmte. Vlaamse troostorganisatie Reveil koos onze gemeente namelijk als Troosthoofdstad23. Ze maken rouw, verlies en troost bespreekbaar en zoeken steun bij elkaar tijdens vele grote en...

Allerheiligen - Allerzielen                                           Mt. 5, 1-12a                              In dit seizoen, waar de natuur sterft en de donkere en koude nachten ons doen denken aan de dood, durft de Kerk het feest van de hoop te vieren. Allerheiligen en Allerzielen zijn als het ware het Paasfeest van...

God liefhebben in de medemens                                                                                                                  Mt 22, 34-40  Jezus staat weerom oog in oog met zijn religieuze tegenstanders. De sfeer is grimmig. De wetgeleerde die naar Jezus toekomt wil Hem op de proef stellen. Het wordt de zoveelste confrontatie die aantoont waarom Jezus werd terechtgesteld. Nochtans...

                                     Weven aan je bruiloftskleed.                                                                                       Mt. 22, 1-14 Wij doen er goed aan om behoedzaam om te gaan met de tijd die vóór ons ligt. Op grond van de feitelijkheid die zich aan ons voltrekt, leven er hoop en angst in ons. Het ene moment zijn...

Welke zoon ben jij?                                                                                                  Mt 21, 28-32 Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk...

Welke zoon ben jij?                                                                                                  Mt 21, 28-32 Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk...